Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieślak Przemysław

Przemysław Cieślak, ur. 20 VI 1955 w Warszawie, zm. 6 V 2012 tamże. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1979).

1978–1979 uczestnik wykładów TKN; 1978–1981 współpracownik KSS KOR (m.in. Biura Interwencyjnego), 1979–1980 kolporter, drukarz, członek redakcji i autor w niezależnym „Biuletynie Informacyjnym” KSS KOR; od 1979 zw. z NOW-ą, drukarz, redaktor i kolporter; 1979–1980 współprowadzący Niezależną Spółdzielnię Wydawniczą; wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom.

W 1981 autor w piśmie MKZ/Region Mazowsze „Niezależność”, reporter Agencji Prasowej Solidarność (AS).

14 XII 1981 drukarz ulotek z protestem przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 17 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, 23 VII 1982 zwolniony. 1982–1986 drukarz, redaktor, członek kolegium redakcyjnego i kolporter NOW-ej; wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom. 1986–1990 współwłaściciel oficjalnie zarejestrowanego wydawnictwa Verba.

1990–1991 współwłaściciel wydawnictwa CiS, 1991–1998 drobny handel, od 1999 właściciel Antykwariat Książek Wydawnictwo, nast. Agencji Literackiej www.cytat.pl. Od 2008 bez stałego zatrudnienia. Od 2003 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Wydawca powieści, m.in. Władysława Zambrzyckiego W oficynie Elerta (2007) i Kwatera bożych pomyleńców (2008); twórca, redaktor i administrator strony internetowej zambrzycki.eu.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), laureat nagrody Polcul Foundation (1985).

9–20 III 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOS krypt. Pak; od 25 VI 1982 przez Wydz. III-2 KS MO w ramach KE; od 11 XII 1987 w ramach SOR krypt. Grad.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry