Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieślak Przemysław

Przemysław Cieślak, ur. 20 VI 1955 w Warszawie, zm. 6 V 2012 tamże. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1979).

1978-1979 słuchacz wykładów TKN; 1978-1981 współpracownik KSS KOR (m.in. w ramach Biura Interwencyjnego), 1979-1980 kolporter, drukarz, członek redakcji i autor tekstów w „Biuletynie Informacyjnym” KSS KOR; od 1979 związany z NOWą, 1979-1981 drukarz, redaktor i kolporter; 1979-1980 współprowadzący Niezależną Spółdzielnię Wydawniczą 1 w ramach NOWej.

W VIII 1980 przywiózł do strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina list od Jacka Kuronia i Henryka Wujca; w 1981 autor w piśmie związkowym „Niezależność”, reporter Agencji Prasowej Solidarność (AS).

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony 23 VII 1982. Kontynuował działalność w NOWej, 1982-1986 drukarz, redaktor, członek kolegium redakcyjnego i kolporter. 1979-1986 zatrzymywany i poddawany rewizjom.

1986-1990 współwłaściciel oficjalnie zarejestrowanego wydawnictwa Verba, 1990-1991 wydawnictwa CiS. 1991-1998 prowadził drobną działalność handlową. Od 1999 właściciel firmy Antykwariat Książek Wydawnictwo. Od 2003 członek założyciel Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Wydawca powieści Władysława Zambrzyckiego ''W oficynie Elerta'' (2007) i ''Kwatera bożych pomyleńców'' (2008); twórca, redaktor i administrator strony internetowej ''zambrzycki.eu''.

Wyróżniony nagrodą Polcul Foundation (1985), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

9-20 III 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOS krypt. Pak; od 25 VI 1982 przez Wydz. III-2 KS MO w ramach KE; od 11 XII 1987 w ramach SOR Grad.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry