Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieśla Stefan

Stefan Cieśla, ur. 11 IX 1955 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa (1978), student Wydz. Historii (absolutorium 1980).

1978-1984 asystent w Zakładzie Prawa Finansowego UWr, 1980 aplikacja sądowa w Sądzie Woj. we Wrocławiu, 1981 egzamin radcowski.

Od X 1980 w NZS, 18-19 X 1980 na Ogólnopolskim Zjeździe Delegatów w Warszawie wybrany do 11-osobowego Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS. Od jesieni 1980 w „S”; współredaktor pisma „S” UWr „Komunikat”.

30 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 28 VI 1982 zwolniony. 1984-1990 radca prawny, następnie wicedyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Komunikacji.

1990-1992 dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Łączności, 1992-1994 członek Zarządu Polskiego Banku Rozwoju S.A, w 1994 przewodniczący Zarządu Komisarycznego w Banku Posnania, 1995-1997 dyrektor Departamentu Prawnego BGŻ S.A. w Warszawie, od 1997 właściciel kancelarii prawnej w Warszawie, 1999-2000 prezes, następnie przewodniczący Zarządu Komisarycznego Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, 2000-2002 p.o. Prezes Zarządu, wiceprezes Rady Nadzorczej Invest Banku S.A. w Poznaniu, od 2002 wiceprezes Zarządu, I z-ca prezesa zarządu.

Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego i legislacji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Polisa-Życie S.A.

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry