Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cieśla Stefan

Stefan Cieśla, ur. 11 IX 1955 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1978).

1978–1984 asystent w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydz.Prawa i Administracji tamże, 1980 aplikacja w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu, 1981 egzamin radcowski.

Od IX 1980 w NZS, 19 X 1980–IV 1981 w Ogólnopolskim Komitecie Założycielskim tegoż. Od IX 1980 w „S”, od X 1980 delegat do Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki. 1980–1981 jeden z redaktorów „Komunikatu Komitetu Założycielskiego NSZZ »S« Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego”. II 1981 reprezentant OKZ NZS w czasie strajku studenckiego na Uniwersytecie Łódzkim. 18–19 II 1981 uczestnik strajku studenckiego na UWr domagającego się rejestracji NZS. 3–6 IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie. 4–8 VI 1981 uczestnik delegacji NZS na międzynarodową konferencję organizacji studenckich w Paryżu. XI–XII 1981 doradca KS w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w czasie strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu.

Od 13 XII 1981 w ukryciu, 28 I 1982 zatrzymany, 30 I 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 28 VI 1982 zwolniony. 1982–1983 współpracownik RKS Dolny Śląsk, dostarczanie informacji nt. sytuacji w środowisku akademickim. 1984 radca prawny w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie, 1984–1989 radca prawny, nast. wicedyr. w Dep. Prawnym w Ministerstwie Komunikacji.

1989–1991 dyr. Dep. Prawnego w Ministerstwie Łączności, 1991–1994 członek Zarządu Polskiego Banku Rozwoju SA, 1994–1995 przew. Zarządu Komisarycznego w Banku Posnania, 1994 w Zarządzie PZU Życie SA, 1995–1997 dyr. Dep. Prawnego Banku Gospodarki Żywnościowej SA w Warszawie, od 1997 właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Stefan Cieśla tamże, 1999–2000 prezes Zarządu, nast. przew. Zarządu Komisarycznego Banku Staropolskiego SA w Poznaniu, 2000–2002 p.o. prezes Zarządu Invest Banku SA tamże, 2002–2004 I z-ca prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Polisa-Życie SA, 2004–2010 doradca Zygmunta Solorza ds. inwestycji finansowych.

Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, prawa IT i legislacji.

Od 2010 członek, do 2011 wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.

23 VI 1981–15 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Błąd.

 

Kamil Dworaczek|Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry