Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czupryn Andrzej

Andrzej Czupryn, ur. 23 VIII 1949 w Gościeradowie k. Kraśnika.

Absolwent Wydz. Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie (1971).

1971–1987 st. technolog w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku.

Od IX 1980 w „S”, założyciel i przew. Komisji Zakładowej „S” w Ośr. Badawczo-Rozwojowym przy Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku, nast. po włączeniu OBR w struktury FMŻ – przew. Komisji Wydziałowej. 14–28 VIII 1981 uczestnik pierwszej oficjalnej delegacji NSZZ „S” w USA i Kanadzie, wizyta w organizacji pracowniczej United Automobile Workers, części AFL–CIO. 1980–1981 kolporter ulotek i prasy niezależnej nt.. m.in. wydarzeń w Ursusie, w Katyniu, opracowń niezależnych ekonomistów, historyków, socjologów.

13 XII 1981–11 VI 1982 internowany w Mielęcinie. 1987 z inspiracji SB uniemożliwiono mu zatrudnienie w Mazowieckich Zakładach Petrochemicznych, 1987–1989 kierownik w Spółdzielni Handlowo-Usługowej Społem w Płocku, 1989 gł. mechanik w Tomar Sp. z o.o. tamże. Po powrocie z internowania kilkakrotnie rewidowano jego mieszkanie, piwnicę oraz samochód.

1989–1990 instalator i kosztorysant, współwłaściciel w Zakładzie Instalacji, Konserwacji i Napraw Anten RTV G. Bieniek i A. Turowski w Płocku, 1990–1991 staż we Francji w banku Credit Cooperatif, specjalista w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie, 1991–1992 technolog w firmie Artex w Płocku, 1992 inspektor kredytowy w Banku Spółdzielczym Płockim, 1993 inspektor w Urzędzie Wojewódzkim, 1993–1996 dyr. techn. w Fabryce Maszyn Żniwnych/Maszyny Żniwne tamże, 1996–1997 prezes zarządu w Bizon-Prac tamże, 1997–1998 kierownik działu w Bizon tamże, 1998–2000 kierownik zakładu w Naftoremont tamże, 2000–2002 gł. technolog w Stalmech tamże, 2002–2003 dyr. techn. w Przedsiębiorstwie Przemysłu Metalowego tamże, od 2004 specjalista ds. obsługi techn. w Basell Orlen Polyolefins tamże.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), którego dotąd nie odebrał.

XI 1981–1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Płocku w ramach KE krypt. Kolumb.

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry