Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czwarno Małgorzata Mirosława

Małgorzata Mirosława Czwarno, ur. 12 VIII 1956 w Stalowej Woli. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1979), w 1985 aplikacja radcowska.

1979-1985 inspektor w HSW.

W 1981 oddelegowana do pracy w Prezydium KZ „S” w HSW.

Po 13 XII 1981 w grupie osób pomagających internowanym, aresztowanym i ich rodzinom. W VIII 1982 zaangażowana w przygotowanie i emisję przez radiowęzeł zakładowy HSW audycji Radia „S”; 11 XI 1982 rewizja w mieszkaniu; 1985-1987 kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. pism: „Godność”, „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „SMiS”, książek wydawnictw NOWa, Przedświt, Most). Od 1985 członek Samorządu Radców Prawnych, Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. 1985-1987 pracownik Spółdzielni Rzemiosł Różnych w Stalowej Woli, 1985-1991 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej tamże, 1987-1990 Zakładowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Od 1987 współpracowniczka Komisji Interwencji i Praworządności „S” oraz Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, gdzie w 1988 pełniła dyżury, udzielając porad prawnych; obrońca przed kolegium ds. wykroczeń członków Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; od 1988 autorka (ps. Ma-Fi) i redaktor w piśmie „SMiS”, autorka porad prawnych w podziemnym piśmie młodzieży „Obecni”.

1991-1993 działaczka Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych w Stalowej Woli. 1991-1996 pracownik Mostostalu Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. (od 1994 Prefabet Stalowa Wola), 1998-2001 Samodzielnego Publicznego ZOZ w Nisku, 2001-2007 Jednostki Wojskowej nr 3527 tamże, od 2008 przedsiębiorstwa Solbet Stalowa Wola Sp. z o.o. Od 2001 w PO.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2014). 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry