Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Czyż Barbara

 

Barbara Czyż, ur. 28 XI 1947 w Mysłowicach. Ukończyła Studium Pomaturalne Handlu Zagranicznego w Katowicach (1967) i Pomaturalne Studium Bibliotekoznawstwa w Katowicach (2003).

1968–III 1981 w PZPR.

1967–1970 referent ds. transportu w KWK Mysłowice, 1970–1976 referent ds. ewidencji magazynowej, nast. młodsza księgowa w Centrali Zaopatrzenia Górnictwa, Zespół Magazynów w Mysłowicach, 1977–1982 bibliotekarz w bibliotece w KWK Mysłowice.

2–3 IX 1980 uczestniczka strajku w KWK Mysłowice, od IX 1980 w „S”; od IV 1981 członek KPN; od IV 1981 współorganizatorka, nast. przew. KOWzP w Mysłowicach; IV–VI 1981 organizatorka w bibliotece kopalni wystawy nt. zbrodni katyńskiej.

13 XII 1981 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Sosnowcu-Radosze, Darłówku i Gołdapi (uczestniczka protestów głodowych), 29 IV 1982 zwolniona; V 1982 zatrzymana w miejscu pracy pod zarzutem udziału w próbie wysadzenia pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Mysłowicach, po rewizji w mieszkaniu zwolniona; 28 VIII zatrzymana, 30 VIII 1982 powtórnie internowana, osadzona w areszcie KW MO w Katowicach, Ośr. Odosobnienia w Darłówku, m.in. uczestniczka protestu głodowego, 18 XI 1982 zwolniona. 1982–1989 współorganizatorka akcji plakatowych, ulotkowych, wykonawczyni matryc do druku ulotek i plakatów, kolporterka pism podziemnych (m.in. „Konfederata Śląski”), organizatorka spotkań działaczy podziemnej „S” i KPN, manifestacji KPN; działaczka KIK i Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, współpracownik Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach, współpracownik Duszpasterstw Ludzi Pracy w Sosnowcu, Gliwicach, Bytomiu, Piekarach Śląskich i Mysłowicach. Od 1986 w strukturach Okręgu Katowickiego KPN. VIII 1988 łączniczka między strajkującymi kopalniami; 1983–1992 współpracownik Amnesty International w Londynie; 11–17 XI 1988 uczestniczka demonstracji, nast. głodówki w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 1988 kilkakrotnie ukarana grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń. I 1989 uczestniczka pierwszej tury IV Kongresu KPN w Warszawie oraz III 1989 drugiej tury w Krakowie, III 1989–1992 członek Rady Politycznej KPN.

1982–1983 (po powrocie z internowania) młodszy ekspedytor, nast. wagowa w KWK Mysłowice, 1983 zwolniona z pracy, 1983–1985 bez zatrudnienia, 1985–1986 specjalista ds. rozliczeń w spółdzielni Pracy „Inproserwis” w Mysłowicach, 1986–1988 bez zatrudnienia, 1988–1990 zaopatrzeniowiec, nast. młodszy bibliotekarz w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

1989–1990 członek KO „S” w Mysłowicach; VI–VIII 1989 współorganizatorka i uczestniczka manifestacji KPN, NZS i SW w Katowicach przeciwko wyborowi gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL; 1990 uczestniczka okupacji m.in. budynku KW PZPR w Katowicach, redakcji „Trybuny Robotniczej” i „Dziennika Zachodniego”, siedziby PRON w Katowicach, siedziby Telewizji Katowice, 1990 współorganizator i uczestniczka ogólnopolskiej akcji KPN „Sowieci do domu”. 1990–1991 w zarządzie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach Poległych 16 XII 1981; 1992 współzałożycielka Związku Zawodowego Kontra w Warszawie. 1990–1992 szef Okręgu Katowickiego KPN, 1990–1991 kierownik biura Okręgu, 1991 referent ds. rozliczeń w KWK Mysłowice, 1991–1993 poseł na Sejm z listy KPN. 1993–2000 bez zatrudnienia. 2000–2007 bibliotekarz, nast. starszy bibliotekarz w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Od 2008 na emeryturze.

Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1983–1988 rozpracowywana przez p. V-2 KM MO/MUSW w Mysłowicach w ramach KE krypt. Sosna, 1989–1990 przez Wydz. III/Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Niepoprawny.

 

Tomasz Kurpierz|Jarosław Neja|Stefan Sarwa

Katowice, KPN, Mysłowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry