Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Domżał Tomasz Tadeusz

Tomasz Tadeusz Domżał, ur. 27 X 1947 w Kaliszu, absolwent Wydz. Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1974).
1974–1987 st. asystent w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu.

XI 1980 jeden z inicjatorów (z Jerzym Zielińskim, Jackiem Golińskim, Andrzejem Krawczykiem i Ryszardem Jedlińskim) powstania koła NSZZ „S” tamże, członek KZ, I–IV 1981 Komisji Kultury w Regionie Mazowsze „S”.

Po 13 XII 1981 (z Tomaszem Danglem i innymi kolegami z „S”) pozyskał maszynę drukarską, wykorzystywaną do 1989 w podziemnej działalności wydawniczej. 15 XII 1981–30 XI 1987 (do czasu odejścia z IE) współzałożyciel i członek TKZ w IE w Międzylesiu, od II 1982 kierownictwa MKK, przedstawiciel Mikroregionu Międzylesie w MKK „S”. 1982 kilkakrotnie udostępniał mieszkanie do nagrań audycji Radia MKK i Radia Mikroregionu Międzylesie, uczestnik akcji nadawania audycji (także przygotowywanych przez Radio „Solidarność”). 1982–1983 organizator emisji z Instytutu Łączności w Miedzeszynie (sprzęt radiowy MKK organizował Romuald Sałaciński, ps. Waldek). 1982–1989 zaangażowany w sprawy organizacyjne i techn. podziemia „S” (współorganizator kolportażu w Mikroregionie Międzylesie MKK, odpowiedzialny za skład i druk tygodnika „Wola”, druk „Tygodnika Mazowsze” oraz książek). III 1983 aresztowany w IE, po rewizji mieszkania przesłuchiwany, zwolniony po 48 godz. 1982–1989 uczestnik akcji inicjowanych przez mazowiecką RKW, np. corocznych manifestacji w rocznicę porozumień sierpniowych, niezależnych obchodów 1 V, strajków solidarnościowych. 30 XI 1987 zwolniony z pracy, 1987–1988 własna działalność gospodarcza, 1988–1991 szef serwisu i wdrożeń w ICS Sp. z o.o. w Warszawie.

1989–1991 i 1995–1998 ponownie w „S”, 1989 członek KO na warszawskiej Pradze Południe, uczestnik kampanii wyborczej do Sejmu (zbieranie podpisów, agitacja, sprawy techn.), kolejnych kampanii wyborczych do samorządów warszawskich (1990, 1994, 1998).

1991–1996 gł. specjalista w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP, 1991–2017 w Radzie Programowej Forum Teleinformatyki, od 2017 członek honorowy, 1993–1997 członek Krajowej Rady Teleinformatyki, 1994–1997 pełnomocnik Szefa KP RP i Szefa BBN ds. Zespołu Międzyresortowego ds. Krajowego Systemu Łączności, 1993–2001 członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, 1996–1998 Szef Zespołu Kontroli Wewnętrznej w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 1996–2000 gł. specjalista ds. bezpieczeństwa informacji w Dep. Łączności i Informatyki w MSWiA, 1998–2001 Dyr. w Biurze Techniki w PAP, 2001–2012 dyr. Biura Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA, doradca Zarządu PWPW SA, od XI 2012 na emeryturze.

1974–1987 autor publikacji prasowych z zakresu automatyzacji projektowania i teorii pola.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (1999).

1983–1986 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO/Wydz. III‑2 SUSW/Wydz. VI Dep. II MSW.

Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry