Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Doncbach Elżbieta

Elżbieta Doncbach (Doncbach-Jankowska), ur. 29 VII 1952 w Łowiczu. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filologiczny (1977).

W III 1968 uczestniczka wiecu studenckiego pod gmachem Biblioteki UŁ. W 1969 z kolegami z XII LO (Andrzejem Strąkiem i Piotrem Szubertem) współwydawca pisma literackiego „Prowokacje”, za co skierowana do Poradni Zdrowia Psychicznego. 1975-1976 sygnatariuszka petycji ws. uwolnienia braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków, przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL, w 1977 Listu studentów UŁ i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej do Sejmu PRL w obronie represjonowanych robotników Radomia, Ursusa i Łodzi. W 1977 pracowniczka Zakładów Przemysłu Bawełnianego Lodex. W 1978 kurator Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, zwolniona z pracy. 1978-1991 bez stałego zatrudnienia, okresowo prowadziła działalność gospodarczą. 1977-1980 kolporterka wydawnictw niezależnych, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, „Indeksu”, „Bratniaka”, udostępniała mieszkanie na magazyn wydawnictw niezależnych. 1977-1981 współpracowniczka KOR, KSS KOR, współpracowniczka Biura Interwencyjnego KSS KOR; współredaktor komunikatów do „Biuletynu Informacyjnego”, „Robotnika”, „Głosu”, „Indeksu”; uczestniczka spotkań Niezależnego Klubu Dyskusyjnego; dostarczała (z mężem Wiesławem Jankowskim) Amnesty International informacje o sytuacji w więzieniach PRL i stosowanych tam represjach, wykorzystane później przy opracowaniu dokumentu ''Raport Madrycki. O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce'' na konferencję przeglądową KBWE w Madrycie (1980); współorganizatorka (z Józefem Śreniowskim, Zenobią Łukasiewicz, Mirosławem Michalikiem, Stanisławem Szwarockim, Edmundem Gasiem) pomocy szykanowanym za udział w akcjach strajkowych, rodzinom osób poszkodowanych przez łódzką MO; 1977-1980 udostępniała mieszkanie na wykłady Uniwersytetu Latającego, następnie TKN (prowadzone m.in. przez Adama Michnika, Mirosława Chojeckiego, prof. Tadeusza Kowalika).

W 1982 przemycała internowanym w Ośr. Odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu aparaty fotograficzne i klisze, grypsy, narzędzia i półprodukty do wytwarzania plakietek okolicznościowych; współpracowniczka Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi; 1986-1988 współpracowniczka redakcji „Biuletynu Łódzkiego”, udostępniała mieszkanie redakcji pisma.

W 1991 pracowniczka Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. 1991-1993 bezrobotna. 1993-1995 referent Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. Od 1995 kurator zawodowy Sądu Rejonowego.

22 X 1977 – 29 X 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOR/KE/SOR krypt. Śnieżka.

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry