Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kublikowski Maciej Jerzy

Maciej Jerzy Kublikowski, ur. 19 IX 1945 w Siedlcach. Ukończył Studium Nauczycielskie tamże (1968), Roczne Studium dla Wychowawców Placówek Wychowawczo-Opiekuńczych Specjalnych przy Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (1969).

8 III 1968 uczestnik wiecu na Uniwersytecie Warszawskim, 13 III 1968 współorganizator manifestacji w Siedlcach. 1969 wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Przemyślu, 1969–1970 w Ochotniczym Hufcu Pracy w Mińsku Mazowieckim, 1970–1975 w Państwowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie, 1975–1977 w Ochotniczym Hufcu Pracy w Siedlcach, 1977–1979 specjalista ds. zatrudnienia w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych tamże, 1979–1981 referent ds. szkolenia w Fabryce Narzędzi Skrawających Vis tamże, od 1981 pracownik Oddziału Regionu Mazowsze „S” w Siedlcach.

Od IX 1980 współzałożyciel związku i przew. KZ w FNS Vis, od II 1981 przew. Prezydium Oddziału Siedlce Regionu Mazowsze, od II 1981 członek Zarządu MKZ Mazowsze, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, od XI 1981 wiceprzew. Oddziału Siedlce Regionu Mazowsze (odpowiedzialny za obieg informacji).

13 XII 1981–30 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białej Podlaskiej, Włodawie i Załężu, Kielcach (VII 1982 w Kielcach pobity, hospitalizowany w Rzeszowie), 1982–1984 drukarz gazet (m.in. „Wiadomości Podlaskich”) i innych druków podziemnych, producent i kolporter na terenie kraju nalepek samoprzylepnych i tzw. prasowanek (o treści np. „S” zaraz wracam), członek redakcji „Wiadomości Podlaskich”, od 1983 członek Terenowej Komisji Wykonawczej „S” w Siedlcach, 1984 emigracja do Nowej Zelandii, 1987–1989 korespondent „Gazety Podlaskiej” w Australii i Nowej Zelandii, przekazywał zachodnim rozgłośniom audycje Radia „S” w Siedlcach, 2000 powrót do Polski. Na rencie inwalidzkiej, od 2011 właściciel biura pisania podań w Siedlcach, od 2012 współzałożyciel i członek komisji Rewizyjnej Ruchu Edukacji Narodowej, od 2015 w Ruchu Kontroli Wyborów (członek Komisji Rewizyjnej, koordynator okręgu siedleckiego).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

19 VII 1982–25 X 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Siedlcach w ramach KE krypt. Chudy, 18 IX 1985–8 XII 1988 rozpracowywany przez Wydz. II WUSW tamże w ramach SO krypt. Turysta.

 

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry