Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pernach Maria

Maria Pernach, ur. 30 VI 1939 w Krakowie, zm. 14 II 2016. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektrycznego (1964).

1964–1969 inżynier pomiarów i automatyki w Hucie Warszawa, 1969–1972 inżynier-technolog w Zakładach Remontu Maszyn Poligraficznych (od 1972 Zakładach Remontu Obrabiarek Ponar-Remo) tamże, 1972–1974 inżynier-technolog w Zakładach im. Marcelego Nowotki, 1974–2004 pracownik (gł. specjalista normalizacji, 1999 prezes) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego/Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości/Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 1978–1981 współpracownik KSS KOR, VIII 1980 udostępniała mieszkanie na lokal kontaktowy.

1980–2001 w „S”, współzałożycielka i przewodnicząca KZ w PKNMiJ, 1982 zwolniona z pracy. 1981–1986 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom przy kościele św. Marcina w Warszawie, 1983–1986 zaangażowana w pomoc dla uwięzionych i ich rodzin przy kościele św. Stanisława Kostki tamże, 1983–1989 współorganizatorka, sekretarz i kolporterka miesięcznika „Baza” (ps. Maria), organizatorka maszyn dla pisma i wydawnictwa „Baza”. Od 2004 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

6 XI 1968 rozpracowywana przez Wydz. IV Dep. II MSW w ramach teczki zagadnieniowej/SO krypt. Skorpion; 27 IV 1981–21 XII 1982 przez Wydz. V Dep. III „A”/V MSW w ramach SOS krypt. Zwiadowca i 19 I 1982–21 XII 1982 w ramach SOS krypt. Renegat.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry