Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stańczyk Czesław Piotr

Czesław Piotr Stańczyk, ur. 4 X 1955 w Sopocie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (absolutorium 1980).

1977–1981 kolporter, składacz i drukarz niezależnych wydawnictw (NOW-a, NOW-a 2, Krąg) i czasopism („Biuletyn Informacyjny” i „Robotnik”). 1981 dziennikarz w „Tygodniku Solidarność”.

1982–1985 redaktor, drukarz i organizator druku pisma podziemnego „Tygodnik Wojenny” i Biblioteki „Tygodnika Wojennego”. 1983 ujawnił się w ramach amnestii, ale kontynuował działalność konspiracyjną. 1983 pracownik Spółdzielni Rzemieślniczej, 1983–1984 sekretarz osobisty prof. Klemensa Szaniawskiego, 1984–1986 prace dorywcze. 1984 współpracownik Wydawnictwa Krąg, 1985–1988 współzałożyciel, redaktor i drukarz Wydawnictwa Ad Sum.

1985–2005 animator „Spotkań małżeńskich”, 2005 absolwent Studium Poradnictwa Psychologicznego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, od 2005 doradca psychologiczny w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

1978 rozpracowywany przez Wydz. III KSMO w ramach SOR krypt. Sławek 1978.

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry