Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stańczak Jerzy Michał

Jerzy Michał Stańczak, ur. 13 VII 1940 w Gąbinie k. Płocka. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechaniczno-Energetyczny (1962).

1957–1962 w ZSP, 1965 – VIII 1980 w PZPR.

W X 1956 uczestnik wiecu pod gmachem gł. PWr., nast. pochodu spod PWr na rynek.

1962–1963 konstruktor w Jelczańskich Zakładach Samochodowych, 1963–1968 instruktor maszynistów lokomotyw spalinowych w PKP Lokomotywownia Wrocław, 1968–1972 st. inż. w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych tamże, 1972–1976 st. projektant automatyki w Biurze Projektów Gazoprojekt tamże, 1976 – II 1988 kierownik pracowni automatyki sterowań (do 1983), nast. st. projektant w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Automatyki Energetycznej tamże.

28–31 VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ.

14–16 XII 1981 członek KS podczas strajku w siedzibie dyrekcji CNPAE (ul. Sienkiewicza). Od XII 1981 współorganizator, członek, VII 1982 – 1989 przew. TKZ; VII – XI 1982 łącznik TKZ z RKS Dolny Śląsk (w kontakcie z Karolem i Krystyną Skibińskimi), nast. do IX 1983 współpracownik. 1983–1985 autor, współpracownik podziemnego pisma „Aut”. 15 IX 1983 zatrzymany, przesłuchiwany, 18 IX po konsultacji z adwokatem Henrykiem Rossą podpisał oświadczenie o ujawnieniu działalności podziemnej, zwolniony (o podpisaniu oświadczenia poinformował osoby działające w podziemiu); w zakładzie pozbawiony funkcji kierowniczej oraz do 1988 podwyżek płacy. 1983–1987 członek KIK we Wrocławiu. 1984–1987 członek RKS oraz przew. MKK Zachód we Wrocławiu, 1987–1989 ich współpracownik. 1982–1989 koordynator sieci kolportażu i kolporter podziemnych pism, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Aut”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski” oraz książek. 4 IV 1987 zatrzymany po rewizji mieszkania, 6 IV ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń, 1 i 3 V ponownie zatrzymywany. III – XII 1988 na urlopie bezpłatnym, nast. praca na umowę zlecenie z CNPAE (kierownik zespołu tworzącego założenia dla systemu komputerowego monitoringu parametrów bloku energetycznego). 30 IX 1988 współzałożyciel (z Marianem Filarem, Mirosławem Grobelnym, Czesławem Szulcem i Teresą Zdybek), członek Komitetu Organizacyjnego „S” w zakładzie, w X i XI 1988 przesłuchiwany w tej sprawie, 22 XI ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

1989–2005 w Procom-System Sp. z o.o./Procom-System SA we Wrocławiu (do 2002 prezes zarządu, nast. z-ca prezesa); od 2005 na emeryturze.

9 V 1983 – 21 IX 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Rubin; 1985 przez Inspektorat 2 WUSW w ramach SOR krypt. System.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry