Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stanowski Krzysztof

Krzysztof Stanowski, ur. 12 IV 1959 w Lublinie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Humanistycznych, kierunek historia (1983).

Od 1973 w ZHP. Od 1976 drużynowy w Szczepie Drużyn Środowiskowych Nieprzetartego Szlaku Zawisza prowadzonym przez Michała Bobrzyńskiego. Od jesieni 1980 zaangażowany w działalność Kręgu Instruktorów Harcerskich Zawisza w Lublinie, od V 1981 instruktor i członek władz tworzonego Niezależnego Ruchu Harcerskiego, XI 1981 prelegent w czasie strajku czynnego nauczycieli Lubelszczyzny, XII 1981 członek redakcji niezależnego pisma „Bratnie Słowo”, wydawanego przez Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego.

1982–1984 członek, od 1983 sekretarz RKK Regionu Środkowo-Wschodniego. Zaangażowany w działalność punktu charytatywnego prowadzonego przez „S” na terenie KUL (tzw. sklepik). 1983–1985 redaktor Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego, 1985 członek redakcji reaktywowanego pisma podziemnego „Bratnie Słowo”. 6 I 1984 aresztowany w związku ze śledztwem w sprawie działalności podziemnej TZR Regionu Środkowo-Wschodniego, osadzony w AŚ w Lublinie i w AŚ Warszawa-Mokotów, 26 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1985–1990 pracownik adm. KUL. 1987–1989 członek redakcji podziemnego pisma harcerskiego „Wielka Gra”. Od 1988 przew. Komisji Porozumiewawczej Niezależnych Środowisk i Organizacji Harcerskich.

1989 współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, 1989–1990 naczelnik, 1990–1993 sekretarz generalny. 1991–2001 pracownik, 2001–2007 prezes Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji w Warszawie. 1995–2000 członek Steering Committee Civitas International, 2000–2007 członek, nast. wiceprzew. Steering Committee World Movement for Democracy. 2001–2007 współinicjator, 2004–2007 członek Zarządu Grupy Zagranica. Współtwórca Education for Democracy International Network. 2007–2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przew. Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, wiceprzew. Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 2010–2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2012 prezes Zarządu Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju Wiedzieć Jak/Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Od 2014 współzałożyciel i członek Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Trener (ponad 450 warsztatów, m.in. w Polsce, Europie Wschodniej, na Kaukazie, w Azji Centralnej i w Mongolii), autor podręczników metodycznych dla trenerów, konspektów lekcji oraz broszur poświęconych edukacji obywatelskiej, pracy organizacji pozarządowych w kilkunastu wersjach językowych.

Laureat Nagrody Polcul Foundation (1990, 1994), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

22 IX 1982–25 XI 1988 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Skauci.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry