Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brzeziński Kazimierz

Kazimierz Brzeziński, ur. 1 V 1942 w Słupcy, zm. 10 VII 2015 w Koninie. Absolwent Wydz. Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1966), specjalizacja w zakresie ortopedii i traumatologii oraz chirurgii ortopedyczno-urazowej.

31 I 1970–16 XII 1981 członek PZPR, skreślony z szeregów partii po decyzji Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Koninie.

1966–1968 lekarz-stażysta w Szpitalu Miejskim w Gnieźnie. 1968–1970 służba wojskowa, 1970–1976 asystent na oddziale urazowo-ortopedycznym SM w Gnieźnie; 1976–2000 lekarz, st. asystent na oddziale ortopedycznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, kier. Wojewódzkiej Przychodni Sportowo‑Lekarskiej w WSzZ tamże (zatrudniony dodatkowo w poradni ortopedycznej w Szpitalu Rejonowym w Słupcy).

Od X 1980 w „S”, przew. KZ w WSzZ w Koninie; od XI 1980 członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w Koninie, XI–XII 1980 przew. MKZ; od IV 1981 członek Regionalnej Komisji Wyborczej; 1981 członek KKK Służby Zdrowia; XI–XII 1980 organizator akcji solidarnościowych ze strajkującymi pracownikami służby zdrowia w Gdańsku. XI–XII 1981 współorganizator akcji protestacyjnych służby zdrowia: strajków ostrzegawczych, akcji plakatowej i strajku okupacyjnego w WSzZ w Koninie, mającego na celu przekazanie budynku KW MO w Koninie na cele służby zdrowia; na czele 50 strajkujących, członek grupy negocjacyjnej.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie i Kwidzynie, 20 IX 1982 zwolniony.

1982–1990, dzięki pomocy ks. Antoniego Łassy, proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. oraz Bractwa Trzeźwości tamże, dyr. Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej. Współorganizator spotkań z przedstawicielami świata nauki i kultury.

1989 przedstawiciel TZR w KO „S” w Koninie, z-ca przew. KO „S”, 1989–1991 senator pierwszej kadencji z listy KO „S”, członek Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, nast. UD, przew. Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. 1990 organizator Osiedlowych Komitetów Obywatelskich „S”.

1995 wybrany na z-cę przew. KZ „S” przy WSzW w Koninie.

2001–2008 wiceprezes Fundacji Pomocy Bliźnim św. Maksymiliana w Koninie; 2005–2015 współwłaściciel niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Maxmed 1 w Koninie.

18 XI 1980 – 27 VI 1983 rozpracowywany przez SB w ramach SOR krypt. Protest, 22 VIII 1983–10 X 1989 w ramach KE krypt. Protest.

Elżbieta Wojcieszyk

Opcje strony

do góry