Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brzezińska Mirosława

Mirosława Brzezińska, ur. 23 IV 1948 w Kościerzynie. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Prawa i Administracji (1973).

1969-1973 zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie; 1973-1975 aplikacja sądowa w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku; 1975-1976 asesor Sądu Rejonowego w Bytowie; 1976-1978 asesor, 1978-1984 sędzia Sądu Rejonowego w Kościerzynie.

Od IX 1980 w „S”, członek Koła przy SR w Kościerzynie.

Po 13 XII 1981 pomimo nacisków ze strony Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku nie podpisała przedłożonego oświadczenia o wystąpieniu z „S”. 1982-1985 uczestniczka pomocy finansowej i prawnej na rzecz rodzin osób represjonowanych; współorganizatorka Mszy za ojczyznę i spotkań opłatkowych. 1984-1989 radca prawny w Urzędzie Gminy w Stężycy Gdańskiej; od 1989 radca prawny m.in. w Dyrekcji Budowy Szpitala w Kościerzynie oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach.

W 1989 pełnomocnik KO „S” w Gdańsku do organizowania wyborów parlamentarnych w Kościerzynie; 1989-1990 przewodnicząca KO „S” w Kościerzynie, współorganizatorka Sztabu Wyborczego, który zbierał się w jej mieszkaniu. 1990-1994 radna z listy KO „S” Miasta Kościerzyna, przewodnicząca Rady Miasta. Od 1993 prowadzi własną kancelarię prawną. W 1998 współzałożycielka, nastépnie prezes Kościerskiej Fundacji Nauki i Kultury. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (1980).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry