Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brzezińska Bożena

Bożena Brzezińska, ur. 21 X 1943 Zagórowie. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Pedagogiki (1978).

Od X 1980 w „S”; 10 X 1980 uczestniczka pierwszego zebrania przedstawicieli konińskich zakładów pracy, podczas którego powołano MKZ „S” w Koninie. 10 X – XII 1980 doradca MKZ, od 28 X 1980 członek zespołu redakcyjnego Prezydium MKZ; uczestniczka tworzenia Komitetów Założycielskich „S” w wielu zakładach pracy woj. konińskiego.

1982-1990 współorganizatorka, dzięki pomocy ks. Antoniego Łassy, proboszcza parafii św. Maksymiliana Kolbe w Koninie, działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. oraz Bractwa Trzeźwości działających przy tej parafii; dyr. Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorka licznych spotkań kulturalnych, przedstawień teatralnych i wykładów o tematyce społecznej z udziałem dziennikarzy, aktorów i ludzi nauki z różnych ośrodków Polski, m.in.: ''Misterium Pasyjnego wg Brandstaettera'' (21 III 1983) i wieczoru poezji z okazji dnia Służby Zdrowia (7 IV 1983) w wykonaniu aktorów scen warszawskich, przedstawienia w wykonaniu Teatru Ósmego Dnia z Poznania – ''Wzlot'' (19 XI 1984) i ''Raportu z oblężonego miasta'' (9 VI 1985), spotkania z pisarzem Markiem Nowakowskim (15 XI 1984), z Jackiem Fedorowiczem (23 V 1985) i wielu spotkań ze Stefanem Bratkowskim. Współorganizatorka licznych rocznicowych i okolicznościowych uroczystości religijno-patriotycznych. 29 IV – 1 V 1983 zatrzymana w związku z podejrzeniem o kolportaż „Tygodnika Mazowsze”, w jej mieszkaniu przeprowadzono tzw. operacyjne przeszukanie (ponowne przeszukanie 6 III 1984). 16 VI – 19 VII 1984 przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy Pomnika o. Maksymiliana Terejwy (kapłana, powstańca styczniowego 1863-1864) w 120. rocznicę śmierci. We IX 1986 przesłuchiwana w ramach akcji tzw. rozmów profilaktycznych, która objęła ok. 100 osób w woj. konińskim.

Od 16 IV 1989 członek KO „S” w Koninie, łącznik z warszawskim KO (na wniosek Ireneusza Niewiarowskiego). 1989-1990 członek Regionalnego KO przy parafii św. Maksymiliana Kolbe. W 1989 współorganizatorka Fundacji Pomocy Bliźnim.

Autorka książki ''Od zakrystii'' (2004) o niezależnej działalności prowadzonej w l. 80. w kościele św. Maksymiliana Kolbe.

7 XI 1980 – 22 II 1983 rozpracowywana w ramach SOR krypt. Związek, 29 VII 1982 – 19 V 1983 w ramach SOR krypt. Biuletyn, 22 XII 1982 – 15 XII 1983 w ramach SOR krypt. Pedagog, 15 XII 1983 – 8 X 1984 zarejestrowana jako KO Bebet, 22 III 1984 – 4 VIII 1989 rozpracowywana w ramach SOR krypt. Układ-2; 5 IX 1989 – 22 II 1990 w ramach SOR krypt. Związkowcy. Na podstawie stanowiska prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Poznaniu w sprawie zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Bożenę Brzezińską dnia 12 V 2010 Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał orzeczenie w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego Bożeny Brzezińskiej.

Elżbieta Wojcieszyk

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry