Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chrościński Edmund

Edmund Chrościński, ur. 6 XI 1930 w Poznaniu, zm. 11 IV 2015 w Berlinie. Ukończył SP w Poznaniu (1947).

1950 pomocnik szofera w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Poznańskiego, 1951 szofer w Poznańskich Zakładach Piwowarsko-Słodowniczych, pomocnik montera/szofera w PKS, 1953–1955, 1956–1961 motorniczy/kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, 1961–1964 kierowca w Poznańskich Zakładach Wyrobów Emaliowanych, 1964–1965 w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Goplana, 1965–1979 w Przedsiębiorstwie Obrotu Częściami Zamiennymi Ardom, 1979–1981 w Zakładzie Energetycznym/Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Poznaniu.

Od 1978 w kontakcie ze Stanisławem Barańczakiem, członkiem KSS KOR, 1978–1981 kolporter prasy niezależnej (m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR), broszur i ulotek; I 1979 założyciel, redaktor i kolporter pisma „Pryzmat”, 1979–1980 działacz Klubu Samoobrony Społecznej Regionu Wielkopolsko-Kujawskiego, 1980 założyciel Wielkopolskiej Inicjatywy Wydawniczej (oficjalna siedziba w jego mieszkaniu przy ul. Warszawskiej 82/130 – na Działkach Wolności).

Od 1979 nękany przez SB (rewizje, przesłuchania, zatrzymania, kontrole samochodu służbowego przez MO, nakładanie mandatów, ukarany grzywną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu (także przepadek sprzętu fotograficznego za „usiłowanie rozpowszechniania pornografii”), zwolnienie z pracy w Ardomie, utrudnianie podjęcia pracy w innych zakładach.

Od X 1980 w „S”, organizator Komitetu Założycielskiego w ZWSE, członek KZ, XII 1980–IV 1981 drukarz w MKZ „S” Wielkopolska, 1980–1981 kontynuacja działalności WIW i wydawanie „Pryzmatu” (m.in. we współpracy z Janem Jankowiakiem, publikacje także materiałów krytycznych wobec MKZ/ZR).

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie i Kwidzynie, 4 XII 1982 zwolniony. 1983 w uzgodnieniu z działaczami „S” w Pile (m.in. Czesławem Kamińskim i Franciszkiem Langnerem) wznowienie wydawania „Pryzmatu” i działalności WIW, pomoc materialna „S” w Pile.

1983–1984 na emigracji w RFN. Po powrocie do kraju podejmował próby powołania Amnesty International. Od 1985 ponownie na emigracji, redaktor i wydawca (nieregularnie) „Pryzmatu” w Berlinie Zachodnim, autor oświadczeń, wystąpień, polemik i listów w sprawach politycznych (dot. sytuacji w Polsce i na emigracji). Od 1994 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014).

2 VIII 1978–19 II 1987 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS/KE krypt. Edek; 5 III 1980–29 VII 1981 przez Wydz. IIIA KW MO w Poznaniu w ramach SOS krypt. Kierowca.

 

Przemysław Zwiernik

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry