Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Henneberg Maciej

Maciej Henneberg, ur. 23 IV 1949 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza tamże, Wydz. Biologii (1973), doktorat (1976), habilitacja (1981), profesura (2002).

1973–1979 asystent, 1976–1984 adiunkt UAM, 1978 staż 5-miesięczny w Teksasie (USA).

XII 1980–13 XII 1981 przew. KZ NSZZ „S” UAM. 1981 wykładowca Wszechnicy Robotniczej w Poznaniu. 6–10 XI 1981 członek Zakładowego Komitetu Strajkowego UAM.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, 24 III 1982 zwolniony.

Od 1984 na emigracji: 1984–1986 w USA, 1986–1990 w RPA, od 1990 w Australii.

1984–1986 wykładowca antropologii, University of Texas at Austin; 1986–1990 wykładowca Professor of Anatomy, University of Cape Town, South Africa; 1990–1995 profesor of Anatomy and Human Biology, University of the Witwatersrand, Johannesburg; od 1996 Wood Jones Professor of Anthropological and Comparative Anatomy at The University of Adelaide; od 2009 Adjunct Professor of Archaeology at the Flinders University.

Autor wielu publikacji, m.in. z zakresu biologii ewolucyjnej.

13 II 1981–2 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO w Poznaniu w ramach SOS krypt. Szef, 2 XI 1982–28 III 1984 przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW tamże w ramach KE krypt. Szef.

Karolina Bittner

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry