Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymański Włodzimierz

Włodzimierz Szymański,  ur. 6 VIII 1951 w Gostyniu. Ukończył Technikum Mechaniczne nr 1 w Poznaniu (1970). Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1993).

1970–1980 ślusarz stażysta/dyspozytor w Odlewni Żeliwa HCP w Śremie, od 1980 mistrz zmianowy w Wydz. Modeli Metalowych tamże.

Od IX 1980 członek „S” w Odlewni HCP w Śremie.

Od I 1982 zaangażowany w tworzenie podziemnych struktur „S” w Odlewni (z żoną Krystyną oraz Lesławem Lecykiem). 13 V 1982 po proteście w miesięcznicę stanu wojennego (15-minutowa przerwa w pracy) przeniesiony dyscyplinarnie na stanowisko planisty w Oddz. Gospodarki Narzędziowej. 1982 organizator niezależnej biblioteki związkowej. W I poł. 1983 nawiązanie kontaktu z przedstawicielami podziemnej „S” UAM, skąd uzyskał materiały niezbędne do podjęcia druku podziemnych wydawnictw, ich wykonawca m.in. „Kadź” oraz „Obserwator – Biuletyn MKR Ziemi Śremskiej”, organizator kolportażu podziemnych wydawnictw na terenie Śremu i Gostynia. 5 IX 1983 zatrzymany, tymczasowo aresztowany (z Zenonem Ratajczakiem i Bronisławem Potockim), do 28 X 1983 osadzony w AŚ w Lesznie, nast. w AŚ w Śremie, 22 XII 1983 zwolniony. 1 III 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Gostyniu na rok i 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu. Po zwolnieniu z aresztu kontynuacja działalności w podziemiu (m.in. kolportaż wydawnictw, druk ulotek, znaczków i kartek okolicznościowych, pomoc socjalna dla członków związku). 1988–1989 współorganizator wyjazdów na Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy. 1988 w kontakcie z Wiesławem Chossą z poznańskiej „S”.

4 VI 1989 zaangażowany w kampanię wyborczą kandydatów KO.

Po wyborach 4 VI 1989 rozwiązanie organizowanej przez niego grupy „S”. Po ponownej legalizacji „S” wybrany na przew. Komisji Rewizyjnej „S” w Odlewni oraz delegata na II WZD. VII 1989 przeniesiony z powrotem na Wydz. Modeli Metalowych na stanowisko mistrza zmianowego, nast. starszego mistrza zmianowego. 6 XII 1989 podczas II WZD członek Komisji Skrutacyjnej. 1991 zawieszenie członkostwa w „S”.

1993–1998 kierownik Oddz. Odlewów Lekkich, 1998–2009 z-ca kierownika Oddz. Odlewów Średnich. 2009 odejście z pracy w Odlewni. 2010–2012 kierownik Wydz. Odlewniczego w Zakładach Metalurgicznych POMET SA w Poznaniu. Od 2012 na emeryturze.

22 X 1982–6 IX 1984 rozpracowywany przez p. IV KM MO/RUSW w Gostyniu w ramach SOR krypt. Redis; 5 VII 1983–5 IX 1984 przez p. V RUSW w Śremie w ramach SOR krypt. Kret; 13 IX 1984–18 II 1986 przez p. V RUSW w Śremie w ramach KE krypt. Ambitny; 30 X 1987–3 XII 1989 przez p. V RUSW w Śremie w ramach KE krypt. Recydywista.

Przemysław Janiszewski

Region Wielkopolska, Śrem

Opcje strony

do góry