Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymański Stanisław

Stanisław Szymański, ur. 14 IX 1951 w Łodzi, zm. 4 VI 1998 tamże. Wykształcenie średnie techn., ślusarz.

I 1971 współorganizator strajku w zakładach Polmerino, represyjnie wcielony do wojska. 1980 pracownik MPK w Łodzi.

26–31 VIII 1980 uczestnik strajku w MPK; od IX 1980 w „S” w zajezdni Chocianowice; od jesieni 1980 w KPN. Po 13 XII 1981 (z Bożeną Rybarkiewicz i Kazimierzem Luberą) drukarz podziemnego pisma „Przedwiośnie”. 12 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łowiczu i Kwidzynie, 6 XII 1982 zwolniony; zwolniony z pracy w MPK. Związany z grupą Mirosława Michałowskiego, 1983–1984 współwydawca, drukarz pism podziemnych: „Opoka”, „Związkowiec”. 11 I 1983 aresztowany, 6 VII 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Łodzi na rok i 8 mies. pozbawienia wolności, 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Od 1988 działacz PPS, 1988–1989 redaktor, drukarz „Robotnika Łódzkiego PPS”. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Po 1990 kontynuacja działalności w PPS.

9 V 1982–19 IV 1988 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Ekstrema; od 28 IV 1988 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR; 29 XI 1988–5 II 1990 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR krypt. Robotnik.

Włodzimierz Domagalski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry