Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymański Ryszard

Ryszard Szymański, ur. 1 V 1960 w Zaklikowie k. Stalowej Woli. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1984).

XII 1981 uczestnik strajku w AGH i w HiL w Nowej Hucie. 16 XII 1981 (po pacyfikacji HiL) internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu, 28 I 1982 zwolniony. Od 1984–2004 stażysta, nast. elektryk-elektronik w Hucie Stalowa Wola. 1985 powołany do wojska, skierowany do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Zamościu, 22 III 1985 przeniesiony do służby zasadniczej w jednostce nr 3846 w Łowiczu za odmowę złożenia przysięgi wojskowej, X 1986 sygnatariusz petycji pracowników HSW i WSK PZL w Gorzycach do Rady Państwa ws. pluralizmu związkowego; od 13 X 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW. 29–30 IV 1988 uczestnik strajku w HSW, 22 VIII–1 IX 1988 uczestnik strajku tamże i członek Komitetu Strajkowego (przeciwnik zakończenia protestu 1 IX). VII 1988 dwukrotnie przesłuchiwany, 27 X i 30 XI 1988 karany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń (za odmowy przyjęcia karty powołania na odbycie ćwiczeń wojskowych w jednostce wojskowej w Czerwonym Borze oraz działalność związkową).

VII 1989–X 1990 przew. „S” HSW; 1990–1995 kierownik zamiejscowego wydz. HSW w Zaklikowie, 1990–1994 radny z listy „S” tamże i wiceprzew. Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Tarnobrzegu; 2004–2006 własna działalność gospodarcza, od 2006 gospodarstwo rolne w Zdziechowicach Pierwszych.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Regionu NSZZ „S” Ziemia Sandomierska (2008), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

II 1982–I 1984 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach KE, III 1988–I 1990 przez Wydz. V/p. OG RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Sieć/Metalowcy.

 

Ewa Kuberna

Opcje strony

do góry