Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymański Ryszard

Ryszard Szymański, ur. 1 V 1960 w Zaklikowie k. Stalowej Woli. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1984), inżynier elektryk.

W XII 1981 uczestnik strajków w AGH i w walcowni Huty im. Lenina w Nowej Hucie; 16 XII 1981, po pacyfikacji HiL, internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, od 1 I 1982 w Załężu k. Rzeszowa, 28 I 1982 zwolniony. 1984-2004 pracownik Huty Stalowa Wola. W 1985 skierowany na służbę wojskową do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Zamościu, 22 III 1985 wyrzucony za odmowę złożenia przysięgi na wierność ZSRS, przeniesiony do służby zasadniczej w jednostce nr 3846 w Łowiczu. W 1986 sygnatariusz petycji do Rady Państwa ws. pluralizmu związkowego, podpisanej przez 940 pracowników HSW i WSK PZL w Gorzycach. Od 13 X 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW; w 1988 uczestnik strajków w HSW, 22 VIII – 1 IX 1988 członek KS (przeciwny zakończeniu strajku 1 IX); w VII 1988 2-krotnie przesłuchiwany, rewizja w mieszkaniu, skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na naganę z wpisaniem do akt personalnych w HSW.

VII 1989 – X 1990 przewodniczący KZ „S” w HSW; 1990-1994 radny z listy „S” w Zaklikowie, wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego woj. tarnobrzeskiego. 2004-2006 własna działalność gospodarcza, od 2006 rolnik.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

 

Ewa Kuberna

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry