Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szymański Roman

Roman Szymański, ur. 10 V 1945 w Szczuczynie k. Grodna (obecnie Białoruś). Ukończył Technikum Mechaniczne w Szczecinie (1976).

1962-1968 pracownik Parowozowni Szczecin Główny, 1968-1975 Parowozowni Wzgórze Hetmańskie, 1976-1982 adiunkt, starszy adiunkt i referendarz w Dziale Trakcji Dyrekcji Rejonowej PKP w Szczecinie, 1982-2005 referendarz, starszy referendarz i radca w Lokomotywowni Szczecin Port Centralny.

W VIII 1980 uczestnik zbiórki pieniędzy na niezależny związek zawodowy oraz akcji zbierania podpisów na listach popierających strajkujących robotników w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w Dyrekcji Rejonowej PKP; członek Zarządu „S” Pomorskiej DOKP (odpowiedzialny za komunikację związkową).

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji zamalowywania tablic PZPR na terenie DOKP, przepisywacz podziemnych biuletynów; w I 1982 kolporter list działaczy „S” internowanych w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, Wierzchowie, Kamieniu Pomorskim i Darłówku, następnie m.in. listy pobitych 13 II 1982 w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie; kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. wiersza ''Do generała''). 17 II 1982 przeszukany, zatrzymany, 19 II 1982 aresztowany z nakazu Wojskowej Prokuratury Garnizonowej za rozpowszechnianie ulotek i czasopism podziemnych, 20 IV 1982 przekazany do dyspozycji Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, 22 V 1982 Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie, skazany na 1,5 roku więzienia, zwolniony 19 VI 1982 ze względu na stan zdrowia, 29 IX 1982 w trybie apelacyjnym Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok w zawieszeniu.

W 1989 uczestnik reaktywacji „S” w Szczecin Porcie Centralnym. Od 2005 na emeryturze.

Do 25 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. II WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Kolporter.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry