Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zawadzki Wacław (właśc. Lewin-Łaski Józef)

Wacław Zawadzki  (właśc.  Józef Lewin-Łaski), ur. 30 XII 1889 w Warszawie, zm. 28 VII 1978 tamże.

Do 1948 członek PPS, usunięty za protest przeciwko zjednoczeniu z PPR. 1956–1967 członek PZPR, wystąpił na znak protestu przeciwko usunięciu z partii Leszka Kołakowskiego.

1920 uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. 1939–1942 organizator tajnego nauczania w getcie warszawskim. 1945 referent prasowy w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, nast. pracownik „Dziennika Kieleckiego”, „Dziennika Powszechnego” i „Trybuny Związkowca”, 1945–1948 redaktor nacz. Spółdzielni Wydawniczej Wiedza, 1946–1947 członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Wiedza i Życie”. 1949–1950 redaktor „Nowych Książek”, 1952–1954 pracownik naukowy w Państwowym Instytucie Sztuki, 1956–1960 z-ca redaktora nacz. w Państwowym Instytucie Wydawniczym, 1957 jeden z inicjatorów Towarzystwa Przyjaciół Książki. 1975 sygnatariusz Listu 59, 1976–1978 członek KOR/KSS KOR, 1977–1978 w Radzie Funduszu Samoobrony Społecznej.

Bibliofil, wydawca publikacji historycznych.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1977–1981 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Gracze.

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry