Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zawadzki Karol

Karol Zawadzki, ur. 27 X 1952 w Radomiu, zm. 15 IX 1996 tamże. Ukończył Technikum Przemysłu Skórzanego w Radomiu (1972).

1974–1976 garbarz w Radomskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Radoskór, 1976–1977 mistrz w Lubelskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Zakład Garbarski Lugar w Lubartowie, 1977–1978 brakarz w Spółdzielni Pracy Garbarskiej im. 1 Maja w Radomiu, 1978–1980 mistrz produkcji w Okręgowym Przedsiębiorstwie Surowców Wtórnych tamże, 1980–1987 operator suszarni obrotowych w Radomskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych tamże.

Od X 1980 w „S”, od XII 1980 przew. KZ, V–VI 1981 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska.

Po 13 XII 1981 uczestnik podziemnego ruchu wydawniczego (z Witoldem Królem, Marianną Bienkiewicz, Zbigniewem Cichoniem), kolporter m.in. „Wolnego Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze”, organizator pomocy dla rodzin osób internowanych i aresztowanych, uczestnik obchodów 3 V, rocznic wydarzeń VI 1976, od 1988 członek podziemnego Prezydium MKR. 23 IV 1988 zatrzymany pod zarzutem kolportażu ulotek i prasy podziemnej, 6 V 1988 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1987–1990 gł. technolog w Ceramicznej Spółdzielni Pracy w Jedlni.

1989–1990 oddelegowany do pracy w dziale interwencji Międzyzakładowej Komisji Regionalnej „S” Ziemia Radomska. 1990–1993 inspektor rejonowy w Rejonowym Biurze Pracy w Radomiu, 1993–1994 inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy tamże. 1994–1996 własna działalność gospodarcza.

1 III 1988–19 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Rondo.

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry