Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zawadzki Julian Roman

Julian Roman Zawadzki, ur. 18 I 1953 w Ogrodzisku k. Lubina. Ukończył Technikum Górnicze w Lubinie (1973).

1973-2005 zatrudniony w Zakładzie Budowy Kopalń w Lubinie (od 1999 Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie). 1977-1981 w ZSMP.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” na Szybie R-VII, następnie do X 1981 przewodniczący Komitetu Oddziałowego; członek KZ ZBK Lubin.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku w Zakładach Górniczych Rudna; po pacyfikacji kopalń uczestnik manifestacji górników w Polkowicach; przeniesiony do pracy w innej miejscowości. Od 1982 członek TKZ „S” ZBK Lubin; kolporter podziemnych pism „Solidarność Dolnośląska”, „Tygodnik Mazowsze”, „BAR(d)AK”, „Solidarność Głogowska”, „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca”, „WiS. Wolni i Solidarni”, ulotek i materiałów „S”; uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, malowania haseł na murach; od 1983 organizator pracy zespołu redakcyjnego (sprzętu, materiałów poligraficznych, transportu, lokali), redaktor, drukarz podziemnego pisma „Zagłębie Miedziowe”, autor tekstów, kolporter; do 1985 członek redakcji podziemnego pisma „Wolny Głos PBK Lubin”. 11 IV 1985 zatrzymany, 13 IV 1985 tymczasowo aresztowany, następnie kilkakrotnie pobity podczas przesłuchań w AŚ w WUSW w Legnicy, przetrzymywany w ZK we Wrocławiu (podjął 10-dniową głodówkę w związku z pobiciem i żądaniem przyspieszenia procesu), 9 I 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie na 1,5 roku wiezienia w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny, 11 I 1986 zwolniony. 13 VII 1986 zwolniony z pracy; przez 4 mies. na zasiłku z samopomocy społecznej. Od 1983 w rocznice Zbrodni Lubińskiej (VIII 1982) współorganizator manifestacji w Lubinie, 31 VIII 1987 za udział w rocznicowym zgromadzeniu skazany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Lubina na karę grzywny i zwrot kosztów postępowania; zaangażowany w zbieranie składek na pomoc dla represjonowanych i działalność związkową. Od 1987 współpracownik podziemnej Komisji Interwencji i Praworządności „S”. W VIII 1988 współorganizator strajku okupacyjnego w Cechowni Zakładów Górniczych Rudna w Polkowicach, członek KS; we IX poddano rewizji jego mieszkanie. Od 1986 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. M.M. Kolbego w Lubinie.

W 1989 członek KO „S” w Lubinie. Od 2005 na emeryturze.

Autor artykułu nt. NSZZ „S” w publikacji pod redakcją K. Matwijowskiego ''Lubin: zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków'' (1996).

5 X – 23 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOR krypt. Camping; do 23 VI 1986 przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Wykonawcy.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry