Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zawadzki Jerzy Jan

Jerzy Jan Zawadzki, ks., ur. 15 VI 1950 we Wrocławiu, zm. 23 IV 2007 w Białymstoku. Alumn Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (1969-1973), absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologii (1974), słuchacz Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1975-1976), święcenia kapłańskie (1976).

W czasie studiów na KUL działacz KIK, uczestnik szkolenia Ruchu Światło-Życie. 1974-1975 katecheta w Suwałkach, od VI 1976 w parafii św. Andrzeja Apostoła w Broku n. Bugiem (1 mies.), następnie wikariusz w parafii św. Aleksandra w Suwałkach. Pracował z młodzieżą, rozwijał ruch oazowy na Suwalszczyźnie, organizował pomoc dla najuboższych, bezdomnych, narkomanów i alkoholików.

W 1980 współtwórca, pierwszy sekretarz Filii Instytutu Wyższej Kultury Religijnej KUL w Suwałkach. 13 XI 1980 inicjator spotkania założycielskiego MKZ „S” Suwałki w sali katechetycznej parafii; propagator „S” w okolicznych miejscowościach i zakładach pracy, organizator spotkań dla nauczycieli i wykładów dla robotników.

Po 13 XII 1981 ukrył na plebanii 2 maszyny do pisania, powielacz i sztandar miejscowej „S”. Współpracownik Prymasowskiego Komitetu Charytatywno-Społecznego, organizator pomocy dla internowanych i ich rodzin, w kazaniach odnosił się do sytuacji więzionych i internowanych. Udostępniał pomieszczenia parafii na niezależne koncerty, wieczory poetyckie, wykłady. Uczestnik kolportażu pism podziemnych, w tym ulotek. W 1982 założyciel przy parafii św. Aleksandra Punktu Konsultacyjnego Akademii Teologii Katolickiej. Od I 1983 kapelan Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w Suwałkach. 1984-1985 walczył o zachowanie krzyży w szkołach, celebrans Mszy za Ojczyznę. Od 1985 dyr. Ośrodka Studiów Teologicznych (połączone Filia IWKR KUL i Punkt Konsultacyjny ATK; od 1993 Wyższa Szkoła Służby Społecznej w Suwałkach).

Od 1991 wspierał suwalski Teatr Na Kresach. Od 1992 proboszcz nowo utworzonej parafii NSPJ w Suwałkach, duszpasterz diecezjalny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, w 1993 założyciel przy parafii pierwszej w Polsce szkoły dla dzieci romskich – Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej (w której kształcą się również dorośli), organizator m.in. świetlicy środowiskowej, parafialnego ośrodka pomocy biednym i uzależnionym, Ośrodka Ochrony Matki i Dziecka oraz współpracującego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Interwencji Kryzysowej. Kanonik honorowy kapituły katedralnej w Ełku, członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Laureat m.in. Nagrody Prymasa Polski za osiągnięcia oświatowe (2000), wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1980-1986 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Suwałkach w ramach SOR krypt. Harcerzyk.

 

Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry