Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zawadzka Krystyna

Krystyna Zawadzka, ur. 16 III 1961 w Świerzawie k. Złotoryi. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1984).

Od 1981 nauczycielka w SP nr 9 w Lubinie.

1984–1989 drukarz, przepisywała teksty do podziemnych pism „Wolny Głos” oraz „Zagłębie Miedziowe”. 1984–1989 kolporterka podziemnych pism m.in. „Wolny Głos”, „Zagłębie Miedziowe”, „Bar(d)ak”, „Swojak”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”; uczestniczka akcji ulotkowych i plakatowych, zbierała materiały dla redakcji pism podziemnych. 1984–1989 współpracowniczka Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Zagłębia Miedziowego. 11 IV 1985 zatrzymana (z mężem Julianem i Janem Sugalskim) w mieszkaniu Stanisława Śniega, 12 IV 1985 aresztowana, osadzona w areszcie KM MO w Lubinie, AŚ w Legnicy i ZK we Wrocławiu, 11 VII 1985 zwolniona za poręczeniem społecznym. 11 IV 1985 decyzją Wydz. Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w Lubinie zawieszona w czynnościach nauczyciela i w VII 1985 zwolniona z pracy, nast. po odwołaniach do Kuratorium Oświaty w Legnicy we IX 1985 przyjęta z powrotem do tej samej placówki jako nauczycielka w świetlicy. 9 I 1986 skazana przez Sąd Rejonowy w Lubinie na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, także ukarana grzywną w wysokości 100 tys. zł. 1986–1989 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Lubinie. 1987–1989 współpracowniczka Komisji Interwencji i Praworządności „S” Zagłębia Miedziowego i KIiP „S” Dolny Śląsk. 9 IX 1988 rewizja mieszkania. X 1988 – 1989 członek Komitetu Organizacyjnego „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie.

Od IV 1989 członek Międzyoddziałowej Komisji „S” w Lubinie.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Do 23 VI 1986 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Wykonawcy.

Łukasz Sołtysik

Lubin, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry