Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wertka Edward

Edward Wertka, ur. 11 X 1937 w Lasocinie k. Kielc, zm. 10 XII 2016 w Lubinie. Ukończył SP w Lasocinie (1951).

1956 ładowacz w KWK Michał w Siemianowicach Śląskich, 1956–1957 strażnik zakładowy w Cementowni Proszowice w Proszowicach, 1960 robotnik w Zakładach Drobiarskich w Prochowicach, 1962–1982 w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym Hutnictwa w Lubinie.

Od IX 1980 w „S”.

1982–1989 drukarz (z synem Markiem i przy wsparciu żony Ireny) podziemnych pism m.in. „Zagłębie Miedziowe”, „Wolny Głos”, „Biuletyn Informacyjny Zakładu Robót Górniczych Lubin”, „Żądło Robola”, „Uskok”, ulotek oraz z przywożonych z Wrocławia matryc pism „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca” (od 1983 co tydzień drukował 3-5 tys. egz.). 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Lubinie, postrzelony przez ZOMO w prawy bark, przez 6 mies. na rekonwalescencji. 1983–2002 na rencie. 1983-1989 współpracownik SW (Edwarda Wóltańskiego). 31 VIII 1983 uczestnik manifestacji upamiętniającej Zbrodnię Lubińską, IX 1983 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. X 1983 oskarżony o druk i kolportaż ulotek oraz „Zagłębia Miedziowego”. Od 13 X 1983 objęty dozorem MO w zw. z toczącym się śledztwem ws. manifestacji 31 VIII 1983. 26 XI 1983 objęty aktem oskarżenia ze strony Prokuratury Rejonowej w Lubinie; od 27 IV 1984 procesem sądowym przed Sądem Rejonowym tamże; 3 VIII 1984 postępowanie umorzone na mocy amnestii. 31 VIII 1984 uczestnik kolejnej manifestacji w Lubinie; objęty śledztwem; 8 X 1984 Sąd Rejonowy tamże umorzył sprawę. 1985–1990 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Maksymiliana Kolbego w Lubinie (m.in. współorganizator spotkań, wieców i manifestacji solidarnościowych, mszy za ojczyznę i ofiary stanu wojennego).

15 III 1989 członek–założyciel Komitetu Założycielskiego Towarzystwa Pamięci Ofiar Lubin–82; 26 VI 1989–1992 członek TPOL’82, inicjator wybudowania w Lubinie pomnika Ofiar Zbrodni Lubińskiej. Od 2002 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

3 VIII – 20 XI 1984 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubinie w ramach SOR krypt. Plastyk; 15 III – 20 X 1989 przez Wydz. III WUSW w Legnicy w ramach SOS krypt. Pomnik.

Edward Wóltański

Opcje strony

do góry