Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marek Konieczny, ur. 26 IX 1960 w Wałbrzychu. Ukończył II LO w Wałbrzychu (1979), absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Mechaniczny (1987).

1979-1987 student Politechniki Rzeszowskiej.

17 XI - 12 XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego na PRz ze studentami WSI w Radomiu.

Z 13 na 14 XII 1981 z kolegami (m.in. Leszkiem Rybakiem i Witoldem Bierbaszem) wyniósł z siedziby NZS PRz w Domu Studenckim Ikar papier i matryce, nast. materiały ukryli. XII 1981 – 8 II 1982 w zw. z zawieszeniem zajęć na uczelniach wyższych przebywał w Wałbrzychu: I-II 1982 z Beatą Staniurską kolporter w Wałbrzychu podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień” i ulotek. 1982-1985 działacz podziemnego NZS w Rzeszowie: II 1982 – 1983 współzałożyciel, działacz (m.in. z L. Rybakiem) Akademickiego Ruchu Oporu na PRz, kurier wydawnictw podziemnych między Wrocławiem a Rzeszowem. W III 1982 w zw. z zatrzymaniem B. Staniurskiej, 22 III 1982 przesłuchany po rewizji swojego mieszkania w Wałbrzychu, nast. III-IX 1982 na urlopie dziekańskim. 10 XI 1982 współorganizator akcji uczczenia Święta Niepodległości w holu budynku Instytutu Technologii Chemicznej PRz, gdzie 200 studentów zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego. XI 1982 – V 1983 redaktor, drukarz i kolporter 5 nr-ów „CDN. Niezależny biuletyn studencki” wydawanego przez ARO. 1984-1990 członek zaprzysiężony SW: w 1984 współorganizator Oddziału SW w Rzeszowie, 1984-1985 członek Rady, łącznik i kurier z podziemnymi wydawnictwami między Rzeszowem a SW we Wrocławiu (książki, ulotki, pisma m. in. „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Galicja”), drukarz jednego nr-u podziemnego pisma „Galicja”. 19 II 1985 SB przeprowadziła rewizję w jego pokoju w DS Akapit, nast. w III 1985 z niego eksmitowany i skreślony z listy studentów. We IX 1985 reaktywowany w prawach studenta PRz. 8 X 1985 przywiózł z Wrocławia plecak wydawnictw podziemnych i ulotek wzywających do bojkotu wyborów, zatrzymany w mieszkaniu Andrzeja Kucharskiego, gdzie w tym czasie SB przeprowadzała rewizję i przesłuchany, nast. SB zablokowała jego zatrudnienie w WSK PZL Świdnik mimo iż był stypendystą i obligatoryjnie miał tam podjąć pracę. 1985-1989 współpracownik SW we Wrocławiu (m.in. do 1987 z Leszkiem Rybakiem oraz kontakt z Antonim Lenkiewiczem, Andrzejem i Janem Bafalukoszami), kurier wrocławskich wydawnictw do Rzeszowa i Wałbrzycha. 1985-1986 kandydat na dyżurnego ruchu w PKP w Wałbrzychu. 1986-1989 uczestnik spotkań i wykładów organizowanych przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy w kościele św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu oraz DLP przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. IX 1986 – X 1987 zasadnicza służba wojskowa, XII 1987 – VIII 1989 pracownik utrzymania ruchu w Dolnośląskich Zakładach Graficznych w Wałbrzychu. 29 IV 1988 SB przeprowadziła rewizję mieszkania, 12 X 1988 decyzją Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha ukarany grzywną w wysokości 20 tys. zł za wywoływanie niepokoju publicznego z powodu kolportowania nielegalnych wydawnictw.

W 1989 w „S”. W 1989 współzałożyciel Komitetu Organizacyjnego w zakładzie. W 1990 działacz KO w Wałbrzychu, III-V 1990 współorganizator kampanii wyborczej w dzielnicy Wałbrzych-Stary Zdrój. 1989-1990 nauczyciel w SP w Twardocicach k. Złotoryi, od 1990 matematyk kolejno w Zespole Szkół Rolniczych w Bożkowie, Noworudzkiej Szkole Technicznej i LO w Nowej Rudzie.

24 III – 16 X 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR; 19 XII 1987 – 27 X 1989 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu [w ramach KE krypt. Rezerwista]; 2 III 1988 – 30 VI 1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR krypt. Akacja.

Janusz Borowiec, Łukasz Sołtysik

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Rzeszów, Wałbrzych, Region Rzeszowski, NZS

Opcje strony

do góry