Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marek Konieczny, ur. 26 IX 1960 w Wałbrzychu. Ukończył II LO w Wałbrzychu (1979), absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Mechaniczny (1987).

1979-1987 student Politechniki Rzeszowskiej.

17 XI - 12 XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego na PRz ze studentami WSI w Radomiu.

13/14 XII 1981 z kolegami (m.in. Leszkiem Rybakiem i Witoldem Bierbaszem) wyniósł z siedziby NZS PRz w Domu Studenckim Ikar papier i matryce, materiały te ukryli. XII 1981–8 II 1982 w zw. z zawieszeniem zajęć na uczelniach przebywał w Wałbrzychu: I–II 1982 z Beatą Staniurską kolporter tamże podziemnego pisma „Z Dnia na Dzień” i ulotek. 1982–1985 działacz podziemnego NZS w Rzeszowie: II 1982–1983 współzałożyciel, działacz (m.in. z L. Rybakiem) Akademickiego Ruchu Oporu na PRz, kurier wydawnictw podziemnych między Wrocławiem a Rzeszowem. III 1982 w zw. z zatrzymaniem B. Staniurskiej, 22 III 1982 przesłuchany po rewizji swojego mieszkania w Wałbrzychu; III–IX 1982 na urlopie dziekańskim. 10 XI 1982 współorganizator akcji uczczenia święta niepodległości w holu budynku Instytutu Technologii Chemicznej PRz, gdzie 200 studentów zaśpiewało Mazurek Dąbrowskiego. XI 1982 – V 1983 redaktor, drukarz i kolporter 5 nr-ów „CDN. Niezależnego biuletynu studenckiego” wydawanego przez ARO. 1984–1990 członek zaprzysiężony SW: 1984 współorganizator Oddziału SW w Rzeszowie, 1984–1985 członek Rady, łącznik i kurier z podziemnymi wydawnictwami między Rzeszowem a SW we Wrocławiu (książki, ulotki, pisma m. in. „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Galicja”), drukarz jednego nr. podziemnego pisma „Galicja”. 19 II 1985 rewizja SB w jego pokoju w DS Akapit. III 1985 eksmitowany z akademika i skreślony z listy studentów. IX 1985 reaktywowany w prawach studenta PRz. 8 X 1985 przywiózł z Wrocławia plecak wydawnictw podziemnych i ulotek wzywających do bojkotu wyborów, zatrzymany w mieszkaniu Andrzeja Kucharskiego, gdzie w tym czasie SB przeprowadzała rewizję i przesłuchany, nast. SB zablokowała jego zatrudnienie w WSK PZL Świdnik mimo iż był stypendystą i obligatoryjnie miał tam podjąć pracę. 1985–1989 współpracownik SW we Wrocławiu (m.in. do 1987 z Leszkiem Rybakiem oraz kontakt z Antonim Lenkiewiczem, Andrzejem i Janem Bafalukoszami), kurier wrocławskich wydawnictw do Rzeszowa i Wałbrzycha. 1985–1986 kandydat na dyżurnego ruchu w PKP w Wałbrzychu. 1986–1989 uczestnik spotkań i wykładów organizowanych przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy w kościele św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu oraz DLP przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. IX 1986 – X 1987 zasadnicza służba wojskowa, XII 1987 – VIII 1989 pracownik utrzymania ruchu w Dolnośląskich Zakładach Graficznych w Wałbrzychu. 29 IV 1988 rewizja mieszkania przez SB, 12 X 1988 ukarany grzywną w wysokości 20 tys. zł za wywoływanie niepokoju publicznego z powodu kolportażu nielegalnych wydawnictw.

1989 w „S”. 1989 współzałożyciel Komitetu Organizacyjnego w zakładzie. 1990 działacz KO w Wałbrzychu, III–V 1990 współorganizator kampanii wyborczej w dzielnicy Wałbrzych-Stary Zdrój. 1989–1990 nauczyciel w SP w Twardocicach k. Złotoryi, od 1990 matematyk kolejno w Zespole Szkół Rolniczych w Bożkowie, Noworudzkiej Szkole Technicznej i LO w Nowej Rudzie.

24 III – 16 X 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR; 19 XII 1987–27 X 1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach KE krypt. Rezerwista; 2 III 1988–30 VI 1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR krypt. Akacja.

Janusz Borowiec, Łukasz Sołtysik

NZS, Region Dolny Śląsk, Region Rzeszowski, Rzeszów, Solidarność Walcząca, Wałbrzych

Opcje strony

do góry