Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gorzkowski Roman

Roman Gorzkowski, ur. 9 VII 1954 w Legnicy. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek historia (1977).

1977 nauczyciel i opiekun w internacie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi, 1977–2010 nauczyciel historii, jęz. łacińskiego i wiedzy o społeczeństwie w LO/Zespole Szkół Ogólnokształcących tamże.

1971–1979 w ZHP, 1977–1978 komendant szczepu ZHP w LO w Złotoryi i opiekun Izby Tradycji; od 1977 w PTTK; 1977–1996 w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Legnicy.

IV 1976–1990 członek KIK we Wrocławiu. 1977 zetknął się z działalnością Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu.

Od XI 1980 w „S”; od 17 XI 1980 przew. Komitetu Założycielskiego, od 6 XII 1980 Komisji Koła „S” w ZSO; od 31 I 1981 członek Komisji Okręgowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Złotoryi oraz uczestnik zebrań Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej tamże; w VI i X 1981 delegat na I i II WZD Województwa Legnickiego. 1980–1981 przywoził z Wrocławia do Złotoryi prasę „S” (m.in. „Solidarność Dolnośląską” i „Biuletyn Dolnośląski”) i książki historyczne wydawane w drugim obiegu. VIII 1981–1990 w Towarzystwie Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

5 XI 1982 – 2 II 1983 powołany na ćwiczenia wojskowe w kompanii polowej Wojskowego Obozu Specjalnego przy 10 Batalionie Pontonowym WP w Rawiczu, uczestnik protestu głodowego. 1985–1990 przew. Komisji Historycznej przy Referacie Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta i Gminy w Złotoryi. 1987 współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, 1987–1992 i 1997–2010 członek zarządu, 1992–1997 prezes; 1988–1990 radny Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Złotoryi z listy Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

Od 1989 w „S”; członek Koła „S” w ZSO, 1994–1996 członek Komisji Rewizyjnej przy Komisji Międzyzakładowej „S” POiW w Złotoryi. 1994–1995 praca dodatkowa jako nauczyciel w ZSZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Złotoryi, 1995–1997 SP nr 2 tamże. 1994–2014 radny Rady Miejskiej w Złotoryi z listy TMZZ, 2010–2014 przew., 1998–2002 w Zarządzie Miasta Złotoryja; 1996–2020 kronikarz Złotoryi. Od pocz. l. 80. autor artykułów historycznych m.in. w „Barwach Kaczawskich”, „Echu Złotoryi” (1989–1991, nast. od 2006). Od 2010 na emeryturze.

Autor i współautor kilkunastu książek, m.in. Dzieje Złotoryi (1997), Złotoryja i okolice. Przewodnik (1992, 2006), Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Złotoryi (1999), Wilkołak (Wilcza Góra) koło Złotoryi (2010), Złotoryja. 800 lat miasta 1211-2011 (2011), Stan wojenny w Złotoryi (2020).

13 XII 1976 – 21 V 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu jako Osoba Zabezpieczona krypt. Zaufany, nast. do 8 X 1977 w ramach SOS krypt. Zaufany.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław, Złotoryja, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry