Hasła rzeczowe

1 i 3 V 1983 w Nowej Hucie i Krakowie

"1 i 3 V 1983 w Nowej Hucie i Krakowie", 1 V oficjalne uroczystości w Krakowie odbywały się na Rynku Głównym; podczas przemówienia I sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR Józefa Gajewicza wyszli wierni z nabożeństwa w Kościele Mariackim, nast. przeszli wokół Rynku, skandując hasła poparcia dla Lecha Wałęsy i „S”, nast. rozeszli się nieniepokojeni. Gwałtowniejszy przebieg miały demonstracje w Nowej Hucie: po mszy św. w kościele NMP w Bieńczycach ok. 5-tysięczna manifestacja ruszyła w kierunku ul. Kocmyrzowskiej, jednocześnie pod bramą HiL hutnicy schodzący z 1. zmiany utworzyli drugi pochód. ZOMO nie udało się rozpędzić demonstrujących, dotarli oni do pl. Centralnego. Rozpoczęły się długotrwałe walki uliczne, które objęły większą część Nowej Huty. Manifestanci zbudowali kilka barykad, m.in. obok kina Świt i pod Teatrem Ludowym, gdzie śmiertelnie postrzelono 29-letniego Ryszarda Magurę. Walki ucichły ok. godz. 20, przez całą noc miasto patrolowały oddziały MO. Liczba rannych demonstrantów nie jest znana, wg oficjalnych danych pogotowie udzieliło pomocy 20 osobom (możliwe jednak, że poszkodowanych było znacznie więcej), obrażenia odniosło 124 funkcjonariuszy MO.

3 V rano w Nowej Hucie ZOMO rozbiło formujący się pochód. W Krakowie po uroczystej mszy św. w Katedrze na Wawelu (ok. godz. 19) oddziały MO otoczyły Wawel, utrudniając wiernym rozejście się. Tłum uformował pochód, który usiłując ominąć blokadę w kilku miejscach starł się z funkcjonariuszami. Oddziały ZOMO zatrzymywały ludzi do ok. godz. 22, akcja zakończyła się pacyfikacją dworca PKP i okolic.

 

Bartosz Kapuściak

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry