Hasła rzeczowe

13 (Trzynastka)

 

„13” („Trzynastka”), pismo ukazujące się od I 1982 do VII 1987. Pierwotnie pn. „13 Grudnia”. Od nr. 1(28) z 16 I 1984 „13” (podtytuł: „Pismo Chrześcijańsko-Liberalne”). Wydawane przez Oficynę Liberum Veto w Krakowie. Ukazało się 70 nr. Numeracja ciągła (nakł. ok. 1000 egz., obj. 8–19 s., druk na powielaczu, miesięcznik, wychodziło nieregularnie, format A4). W redakcji: Agnieszka Gramatyka (współzałożycielka), Grzegorz Łuczkiewicz (współzałożyciel), Mirosław Dzielski (czołowy publicysta, nast. redaktor nacz.), Henryk Woźniakowski. Publicyści m.in.: Stefan Kisielewski, Janusz Korwin-Mikke, Miłowit Kuniński, Ryszard Legutko, Kazimierz Sowa, Tadeusz Syryjczyk, Piotr Wierzbicki, Paweł Kłoczowski. Początkowo pismo o charakterze informacyjnym, art. dot. bieżącej sytuacji w kraju, nawołujące do wspólnego przeciwstawienia się medialnej propagandzie, wywiady z czołowymi przywódcami „S” i działaczami podziemia (przedruki m.in. z „Tygodnika Mazowsze”). Następnie (po dołączeniu M. Dzielskiego) nakierowane na szukanie i tworzenie antysocjalistycznego programu gospodarczego, teksty konserwatywno-liberalne, polemiki nt. m.in. wolnego rynku, prywatnej przedsiębiorczości, działalności gospodarczej, wywiady z przemysłowcami, materiały zagraniczne (w tłum. Pawła Serdy, G. Łuczkiewicza) oraz przedruki tekstów o tematyce międzynarodowej z prasy zachodniej.

Kolportaż pocz. m.in. A. Gramatyka, Leszek Cichobłaziński, G. Łuczkiewicz, Zbigniew Skorecki, Małgorzata Semkowicz. Część nakł. kolportował M. Dzielski za pośrednictwem m.in. Zbigniewa Chraboty, Lecha Jeziornego. T. Syryjczyk odpowiedzialny za kolportaż związkowy. H. Woźniakowski regularnie wysyłał „Trzynastkę” do paryskiej „Kultury” i biura „S” w Paryżu. Cena egz. 25–60 zł, poza Małopolską 30–80 zł.

 

Balbina Cała, Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry