Hasła rzeczowe

ABC, system

ABC, system w „S” Regionu Małopolska, trójpoziomowy, hierarchiczny system kolportażowo-informacyjny, dający możliwość szybkiego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami Związku (od centrali do każdej KZ); opracowany przez zespół pracowników Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego pod kierunkiem Bolesława Śliwińskiego.

Region Małopolska został podzielony na 39 terytorialnych jednostek organizacyjnych. W obrębie każdej z nich znajdował się jeden większy zakład (poziom A). Powiązane z nim były przedsiębiorstwa średnich rozmiarów w liczbie ok. 10 (poziom B). Z kolei każdemu z nich podporządkowano od kilku do kilkunastu mniejszych zakładów (poziom C).

Raz na tydzień przedstawiciele zakładu A z Krakowa odbierali przesyłki zawierające aktualną prasę i druki w MKZ/ZR. Te same paczki przesyłano poprzedniego dnia do zakładów poziomu A w Regionie. Następnie przyporządkowane im zakłady poziomu B zgłaszały się do nich i odbierały pisma i wydawnictwa dla siebie oraz podległych zakładów poziomu C. System funkcjonował również w drugą stronę: od zakładów poziomu C przez poziomy B i A do MKZ/ZR w Krakowie.

W praktyce system ABC ABC „ABC”, pismo wydawane 1 X 1986 – II 1988 przez RMP w Gdańsku; podtytuł: „Pismo studentów Uniwersytetu Gdańskiego”, od nr. 5: „Pismo środowisk Uniwersytetu Gdańskiego”. zapewniał nie tylko sprawny kolportaż, lecz służył też np. do sondowania opinii. Umożliwiając bezpośrednie kontakty pomiędzy jednostkami organizacyjnymi „S”, stał się ponadto źródłem kształtowania więzi społecznych. W razie nagłych wypadków mógł być uruchomiony natychmiast. System naśladowano w innych regionach.

W stanie wojennym w oparciu o kontakty, które ukształtowały się dzięki temu systemowi, tworzyły się zarówno konspiracyjne, międzyzakładowe struktury „S”, jak i nieformalne grupy m.in. wydające podziemne pisma.

 

Ewa Zając

Opcje strony

do góry