Hasła rzeczowe

ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne

"ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne", pismo o tematyce międzynarodowej wydawane 1984-1989 w Lublinie przez organizację Niepodległość, następnie przez lubelski oddział LDPN (redakcja była niezależna).

Ukazało się 8 nr. (w tym 2 podwójne) o obj. 100-150 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku w nakł. ok. 1 tys. egz.

W składzie redakcji: Marcin Dybowski, Bronisław Komorowski (problematyka polsko-litewska, ps. Piotr Maszkański, Tadeusz Orawski, Zetka), Andrzej Krawczyk (tematyka czeska, ps. A.K., Zbigniew Markowski, Z.M., Andrzej Wiślicki, A.W., Stanisław Wolański), Waldemar Maj (tematyka węgierska, ps. MDJ) i Marcin Nawrot (problematyka polsko-ukraińska, ps. Jan Sas, J.S.); współpracownicy: Jacek Borkowicz (ps. Zbigniew Arnhold), Mirosław Czech (ps. Roman Podebski), Urszula Doroszewska (ps. Hieronim Rogowski), Krzysztof Kopczyński (ps. Antonina Sroczyńska, A.S.), Maria Korniłowicz (ps. ANO-NIM), Andrzej Paweł Kumor (ps. Azja Tuhajbejowicz), Jerzy Łojek, Stanisław Plewako (ps. prosk.), Jerzy Wysocki, Antoni Zambrowski (A.Z.), Tadeusz Kadenacy (stały współpracownik na Zachodzie).

Publikowano artykuły dot. współczesnej myśli politycznej, najnowszej historii państw i narodów Europy Środkowej i Wschodniej oraz bieżącej sytuacji tamże, wywiady, polemiki, dokumenty, recenzje, komentarze; informowano o działalności dysydentów i ruchów opozycyjnych w poszczególnych krajach. Poruszano m.in. tematy: religia w ZSRS, ruchy pokojowe w Europie Wschodniej (nr 2), węgierski niezależny ruch wydawniczy, litewski ruch narodowo-religijny (nr 3), ''Opór na Ukrainie po drugiej wojnie światowej'' Myrosława Prokopa, Rosjanie o narodzie rosyjskim, Polska-Czechosłowacja (nr 4), ''Idea federacyjna'' J. Piłsudskiego J. Łojka, ''Idea jagiellońska'' ks. W. Bukowińskiego, (nr 5), problematyka ukraińska, Karta 77 (nr 6).

Kolportowano na terenie całego kraju.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry