Hasła rzeczowe

Acta Medica Cracoviensia Tempora Status Belli 13 XII 1981/1982

„Acta Medica Cracoviensia Tempora Status Belli 13 XII 1981/1982”, pismo wydawane przez Komitet Oporu Społecznego Służby Zdrowia w Krakowie NSZZ „S” Służby Zdrowia Region Małopolska w ramach Niezależnej Biblioteki Krakowskiej. Ukazał się 1 zeszyt z datą 13 XII 1981/1982 (obj. 28 s., cena egz. 70 zł, format B5, druk offsetowy). W redakcji: Zbigniew Chłap, Janina Rościszewska, Anna Grajcarek, Andrzej Kowal. W jedynym numerze pisma ukazały się: Raport w sprawie wymagających interwencji lekarskich obrażeń ciała, jakich doznała ludność Krakowa i Nowej Huty w czasie manifestacji przeciwko stanowi wojennemu (w okresie od 3 V– do 11 XI 1982), analiza Stan wojenny jako społeczna sytuacja stresowa i jej psychologiczne następstwa, opracowanie Głodówki więźniów i internowanych w okresie stanu wojennego w Polsce oraz wybór dokumentów: List protestacyjny pracowników służby zdrowia z 15 III 1982 do gen. Wojciecha Jaruzelskiego, Kodeks pracowników służby zdrowia w okresie stanu wojennego. Kolportaż wśród pracowników służby zdrowia w Krakowie.

 

Stanisław Grzonkowski, Monika Komaniecka-Łyp

Opcje strony

do góry