Hasła rzeczowe

Afirmacja

"Afirmacja", początkowo podtytuł: „Biuletyn Informacyjny TKZ ZRG Lubin”, pismo zakładowe TKZ „S” i Komitetu Organizacyjnego „S” Zakładu Robót Górniczych w Lubinie, wydawane 1988 – V 1989 (poprzedzone wydawanymi przez TKZ „S” od końca 1987 ulotkami z serwisem wiadomości zakładowych).

Ukazało się do 10 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych początkowo na powielaczu, od końca 1988 na offsecie, w nakładzie 1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Wiesław Świerszcz, Leszek Michalski (pomysłodawca tytułu) – twórcy, redaktorzy, autorzy tekstów; Tadeusz Madziarczyk (odpowiedzialny na organizację druku, sieć kolportażu); drukarz: Edward Wertka.

Publikowano dokumenty własne TKZ, KO „S” ZRG, in. struktur „S”, informacje z zakładu (np. o kradzieżach, nadużyciach itp.), komentarze polit. W 1989 polemizowano z wypowiedziami Lecha Wałęsy, wyraźnie sympatyzując z linią polit. Kornela Morawieckiego i Solidarności Walczącej.

Kolportowano głównie w zakładach górniczych Zagłębia Miedziowego. Bezpośredni kolporterzy do kopalń KGHM: Tadeusz Jarczak, Leszek Cebo, Adam Mickiewicz, Jan Tabor, Eugeniusz Liszewski, Edward Krzyśków, Józef Kowalik, Wiesław Świerszcz.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry