Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13014,Afirmacja.html
2023-09-27, 09:50

Afirmacja

„Afirmacja. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. TKZ ZRG Lubin”, pismo zakładowe Tymczasowej KZ/Komitetu Organizacyjnego w Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie, wydawane od XI 1988 do VII 1989. W redakcji: Wiesław Świerszcz i Leszek Michalski (pomysłodawca). Z nieregularną częstotliwością ukazało się ok. 10 nr. (nakł. 1500 egz., obj. 2 s., format A4, druk pocz. na powielaczu, nast. offsetowy). Z redakcją ściśle współpracował Tadeusz Madziarczyk (organizacja druku i sieć kolportażu) i Edward Wertka (druk). Kolporterzy: Tadeusz Jarczak, Leszek Cebo, Adam Mickiewicz, Jan Tabor, Eugeniusz Liszewski, Edward Krzyśków, Józef Kowalik, Wiesław Świerszcz. Publikowano dokumenty TKZ i Komitetu Organizacyjnego oraz innych struktur „S”, informacje o życiu zakładu, komentarze polityczne, polemiki z wypowiedziami Lecha Wałęsy. Redakcja sympatyzowała z poglądami politycznymi Kornela Morawieckiego i SW. Kolportaż gł. w zakładach górniczych KGHM.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony