Hasła rzeczowe

Agencja Informacyjna Centrum Informacji Akademickiej NZS

Agencja Informacyjna Centrum Informacji Akademickiej NZS, działała III 1981 – 13 XII 1981 przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie; utworzona przez Radosława Wyrzykowskiego. Zbierała i przekazywała informacje własne oraz agencyjne.

W zespole: Lesław Granat (projekt winiety, opracowanie graficzne), Marek Wójcik, R. Wyrzykowski (redaktor naczelny), współpraca: Jerzy Koziarz, Krzysztof Lorenc, Barbara Pałka, Janusz Soboń, Magdalena Szurlej, Wanda Tarnawska, Andrzej Wontor.

AI CIA NZS przekazywała zakładom pracy regionu teleksowe serwisy informacyjne, m.in. z I KZD, o akcjach strajkowych, wydawała „Biuletyn Informacyjny CIA NZS WSP Rzeszów” i niezależne pismo studenckie „Kontrapunkt” (w IV 1981 nr specjalny nt. zbrodni katyńskiej), w X 1981 zorganizowała w WSP w Rzeszowie krajowy zjazd biur informacyjnych NZS, który zapoczątkował koordynację obiegu informacji.

Po 13 XII 1981 członkowie zespołu AI CIA NZS współpracowali z pismami podziemnymi; w Warszawie działała studencka agencja informacyjna o tej samej nazwie (CIA NZS).

Wanda Tarnawska

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry