Hasła rzeczowe

Agencja Informacyjna «S» AIS

"Agencja Informacyjna «S» AIS", pismo założone przez Joannę Wierzbicką-Rusiecką z inspiracji jej syna Aleksandra Rusieckiego, kontynuacja „Skrótu”, wydawane w Warszawie 31 VIII 1982 – 8 VII 1984.

Ukazało się 30 nr. (w tym nr 12A) w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w prywatnych mieszkaniach w Warszawie, w nakładzie 500 egz.; numerowane od nr. 4, od nr. 6 dwutygodnik. Niektóre nr. z dodatkami, m.in.: ''Informacja w sprawie zajść ulicznych, jakie miały miejsce 31 sierpnia 1982 roku w Lubinie'' (nr 4); W. Anders, ''Bez ostatniego rozdziału – wspomnienia z lat 1939-1946'' (nr 7) [fragment wspomnień]; ''Sytuacja społeczno-polityczna w gdańskim środowisku dziennikarskim czerwiec 1983 r.'' – materiały Wydz. Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku (nr 8); ''W sprawie samorządów'' (nr 9); ''Zmiany w kodeksie karnym dotyczące przestępstw i wykroczeń o charakterze politycznym'' (nr 10); ''Deklaracja Międzynarodówki Oporu'' (nr 11); ''Relacja z procesu Mariana Piłki'' – korespondencja z Rzeszowa (nr 12); ''Akt oskarżenia przeciwko Jackowi Kuroniowi s. Henryka, Adamowi Michnikowi s. Ozjasza, Henrykowi Wujcowi s. Józefa, Zbigniewowi Romaszewskiemu s. Józefa'' (nr 12A); ''Sprawa Jana Domagały'' (nr 14); ''Przemówienie wygłoszone w Oslo w imieniu L. Wałęsy'' (nr 16).

W składzie zespołu: J. Wierzbicka-Rusiecka (redaktor naczelna), Barbara Roszkowska, Witold Bobryk, Adam Bobryk, Adam Maciejczyk, Przemysław Maksymowicz, Danuta Karczewska (druk) Alicja Wróbel (druk i przygotowanie matryc); w 1984 na krótko redakcję i druk przejęli Danuta Jadczak i Jarosław Kosiński. Materiały nadsyłano z całej Polski dzięki sieci informacyjnej stworzonej dla „Skrótu”.

Kolportaż w całej Polsce oparciu o sieć informacyjną.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry