Hasła rzeczowe

Agencja Prasowa Solidarność

Agencja Prasowa Solidarność (AS), powołana z inicjatywy Józefa Kuśmierka podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Prasy Związkowej (24-25 I 1981), w którym uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 pism i biuletynów wydawanych przez MKZ-y „S”. W składzie Agencji: Jan Araszkiewicz (Wałbrzych), Jarosław Broda (Wrocław), Piotr Czartołomny (Poznań), Helena Łuczywo (Warszawa, redaktor nacz.), Anna Szwed (Kraków), Antoni Tokarczuk (Bydgoszcz). Wybrano Radę Nadzorczą, której zadaniem była okresowa ocena pracy Agencji. Redakcja miała przygotowywać codzienny serwis informacyjny na podstawie informacji napływających z poszczególnych regionów (w praktyce okazało się to niemożliwe ze względów technicznych i organizacyjnych) oraz wydawać biuletyn informacyjny zawierający relacje z posiedzeń KKP (późn. KK), opracowania specjalistyczne i ekspertyzy, także przedruki z prasy związkowej (krajowej i zagranicznej); siedziba redakcji: w MKZ „S” Mazowsze (późn. ZR Mazowsze). „Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych” ukazywał się co tydzień w nakł. ok. 1,6 tys. egz. Do 13 XII 1981 wydano 58 n-rów. W kolegium redakcyjnym było pocz. 10 osób: Helena Łuczywo, Seweryn Blumsztajn, Anna Dodziuk-Lityńska, Ewa Jastrun, Wojciech Kamiński, Maria Kruczkowska, Krzysztof Leski, Małgorzata Pawlicka, Joanna Stasińska i Joanna Szczęsna. Od II Ogólnopolskiego Zjazdu Prasy Związkowej w V 1981 skład kolegium redakcyjnego zwiększał się – ostatnie n-ry redagowały 33 osoby. „Wydawano również „Magazyn Pism Związkowych i Zakładowych”; w 1981 ukazało się 7 n-ów.

AS była rozpracowywana przez Wydz. IV Departamentu III „A” MSW w ramach SO krypt. Jocker, założonej 15 III 1981, zakończonej 28 V 1984.

 

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry