Hasła rzeczowe

Agencja Prasowa Solidarności

Agencja Prasowa Solidarności (AS), powołana z inicjatywy Józefa Kuśmierka podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Prasy Związkowej 24–25 I 1981, w którym uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 pism i biuletynów wydawanych przez MKZ „S”. W Agencji: Jan Araszkiewicz (Wałbrzych), Jarosław Broda (Wrocław), Piotr Czartołomny (Poznań), Helena Łuczywo (Warszawa, redaktor nacz.), Anna Szwed (Kraków), Antoni Tokarczuk (Bydgoszcz). Wybrano Radę Nadzorczą, której zadaniem była okresowa ocena pracy Agencji. Redakcja miała przygotowywać codzienny serwis informacyjny na podst. informacji napływających z poszczególnych regionów (w praktyce okazało się to niemożliwe ze wzgl. techn. i organizacyjnych) oraz wydawać biuletyn informacyjny zawierający relacje z posiedzeń KKP/KK, opracowania specjalistyczne i ekspertyzy, także przedruki z prasy związkowej (krajowej i zagranicznej). Siedziba redakcji w MKZ/ZR Mazowsze. Wydawano „AS. Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych” oraz „AS. Magazyn Pism Związkowych i Zakładowych”. Działała do wprowadzenia stanu wojennego. 15 III 1981 – 28 V 1984 rozpracowywana przez Wydz. IV Dep. III MSW w ramach SO krypt. Jocker.

 

Grzegorz Majchrzak

Opcje strony

do góry