Hasła rzeczowe

Akademik

"Akademik", pismo NZS, wydawane w 1982 przez konspiracyjne struktury NZS.

Do 14 III 1982 ukazało się 8 nr. o obj. kilku stron w formacie A4, drukowanych techniką powielaczową i w formie maszynopisu powielanego na papierze przebitkowym; wychodziło nieregularnie. Nr 8 wydany 7 i 14 III jako dwa różne wydania.

Publikowano bieżące informacje dotyczące sytuacji politycznej w kraju, represji wobec działaczy podziemia i sytuacji na uczelniach. W poszczególnych nr. publikowano listy aresztowanych i internowanych studentów.

 

Włodzimierz Domagalski

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry