Hasła rzeczowe

Akademickie Pismo Informacyjne

"Akademickie Pismo Informacyjne", wydawane przez SKS we Wrocławiu X 1979 – lato 1980.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2-23 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu przez Kooperatywę Wydawniczą Wyzwolenie w nakładzie 500-750 egz. W 1979 przygotowywano nr. 1-2, które nie zostały wydrukowane z powodu zdezaktualizowania się ich treści. W 1980 wydano: nr. 3-5 (współwyd. z nr. 11-13 biuletynu informacyjnego wrocławskiego SKS „Podaj Dalej”); nr 6 (I 1980) o obj. 2 s., dot. głównie bojkotu tzw. wyborów; ponownie nr 6 (VIII 1980, specjalny) o obj. 11 s. nt. rozwijającej się w kraju akcji strajkowej.

W składzie redakcji m.in.: Andrzej Kiełczowski i Sławomir Najninger. Autorzy m.in.: Stanisław Grzeczyk, Leszek Budrewicz, Mirosław Spychalski, Krzysztof Turkowski. Organizacją druku zajmował się Stanisław Huskowski.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry