Hasła rzeczowe

Akt łaski Rady Państwa

"Akt łaski Rady Państwa", pierwsza amnestia wobec skazanych uczestników tzw. wydarzeń czerwcowych 1976. 3 II 1977 Rada Państwa, na wniosek I Sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka, zaleciła Komisji Ułaskawień, prokuraturze i organom sprawiedliwości przygotowanie wniosków o darowanie kary, jej skrócenie lub warunkowe zawieszenie oraz przerwanie odbywania kary wobec tych skazanych w zw. z wydarzeniami Czerwca ’76, którzy okazali skruchę i rokują nadzieję, że nie wejdą ponownie na drogę przestępstwa. W ciągu kilku tygodni więzienia opuściła większość skazanych: spośród 58 osób, które przebywały jeszcze w więzieniach w I 1977, na pocz. V 1977 pozostało 5, zwolniono ich w VII na mocy amnestii 1977.

Grzegorz Waligóra

Region Polska

Opcje strony

do góry