Hasła rzeczowe

Aktualności

"Aktualności", pismo wydawane w Krakowie przez Sekcję Informacji ZR „S” Małopolska 4 IX 1981 – V 1988.

Ukazały się 184 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4 i A5, drukowane techniką offsetową w drukarni Akademii Górniczo-Hutniczej. Do 11 XII 1981 ukazały się 74 nr. Od nr. 33 podtytuł: „Dziennik Sekcji Informacji Z.R. Małopolska”; nr 54/55 wydano łącznie.

W składzie redakcji m.in.: Tomasz Schoen, Jakub Meissner, Maria Sierotwińska, Lesław Maleszka, Robert Kaczmarek, Dorota Stec, Andrzej Porawski, Katarzyna Meissner, Danuta Dziewońska.

Nr. 75 i 76 ukazały się bezpośrednio po 13 XII 1981, przygotowane przez pracowników Sekcji Informacji ZR Małopolska: Piotra Zawiślaka, J. Meissnera, Adama Grudzińskiego. Małgorzatę Żłobińską i D. Stec. 8 II 1982 wznowione od nr. 3 (nr. 75 i 76 jako 1 i 2). Ukazało się 110 nr. drukowanych na powielaczu i techniką offsetową; podtytuł: „Biuletyn informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej «Solidarność»”, od nr. 6/56 z 1983: „Aktualności serwisu informacyjnego Regionalnej Komisji Wykonawczej «Solidarność» Małopolska”, od nr. 27/75 z 26 XI 1983: „Aktualności serwisu informacyjnego Regionalnego Komitetu «Solidarności» Małopolska”.

1982-1983 drukowane przez Leszka Jaranowskiego i Antoniego Potockiego, od 1983 przez Pawła Turnaua, przygotowanie do druku: Barbara Zientarska.

Oficjalny organ RKW, następnie RKS Małopolska (obok „Biuletynu Małopolskiego” i „Serwisu Informacyjnego”).

Publikowano oświadczenia, komunikaty i apele władz regionalnych „S” oraz ogólnopolskich: TKK, Tymczasowej Rady „S” i KKW.

 

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry