Hasła rzeczowe

Aktualności

„Aktualności”, dziennik Sekcji Informacji NSZZ „S” ZR Małopolska, wydawany IX 1981 – V 1988 w Krakowie. Od II 1982 z podtytułem: „Biuletyn Informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej «Solidarność»”, od n-ru 6/56 (z 26 IV 1983) jako „Aktualności Serwisu Informacyjnego Regionalnej Komisji Wykonawczej «Solidarność» Małopolska”, od n-ru 27/75 (z 26 XI 1983) jako „Aktualności Serwisu Informacyjnego Regionalnego Komitetu «Solidarności» Małopolska”. Oficjalny organ RKW, a nast. RKS „Małopolska”, obok „Biuletynu Małopolskiego” i „Serwisu Informacyjnego”. 4 IX 1981 – 15 XII 1981 ukazało się 76 n-rów, II 1982 – V 1988 110 n-rów, obj. 1–4 s., format A4 i A5, druk na powielaczu i offsecie, nakł. 10–12 tys. (1981–1982), 6 tys. (1983–1988). Numeracja zmienna: n-ry 1–76 (1981), n-ry 3–53 (II 1982 – I 1983). Od IV 1983 nowa numeracja: n-ry 6/56–29/77 (1983), n-ry 1/78–16/93 (1984), n-ry 1/94–7/100 (1985), n-ry 7/100–4/103 (1986), n-ry 1/104–3/106 (1987), nr 4/110 (1988); wychodził nieregularnie. Wyd. spec. poza numeracją: z 5 IX 1981 dot. I KZD nr 16 (z 4 V 1982), nr 23 (z 28 VI 1982), nr 30 (z 4 VIII 1982), nr 39 (z 13 X 1982); wydania strajkowe z 28 IV 1988, 3 V 1988 i 6 V 1988. W redakcji pracownicy Sekcji Informacji ZR Małopolska, m.in.: Danuta Dziewońska, Robert Kaczmarek, Lesław Maleszka (redaktor odpowiedzialny), Jakub Meissner i Katarzyna Nowakowska-Meissner (redaktor graf.), Andrzej Porawski, Tomasz Schoen, Maria Sierotwińska-Rewicka, Dorota Stec-Fus, Piotr Zawiślak, Małgorzata Żłobińska. W stanie wojennym do redakcji dołączyła Krystyna Ryczaj-Marchewczyk. W n-rach 41–42, 44, 48 (1981) jako adres redakcji podano: al. Zygmunta Krasińskiego 11 b, Kraków. Nr 75 (z 13/14 XII 1981), jako pierwszy nr „wojenny” przygotowany przez pracowników SI: Piotra Zawiślaka, Jakuba Meissnera, Adama Grudzińskiego i Dorotę Stec; do końca 1981 grupa ta wydała jeszcze jeden nr – 76. Drukowano w powielarni Akademii Górniczo-Hutniczej. Pismo o charakterze informacyjnym, zamieszczano oświadczenia, komunikaty i apele władz regionalnych „S” i ogólnopolskich: TKK, TR „S”, KKW. W okresie stanu wojennego informowano o strajkach, aresztowaniach działaczy „S”, relacjonowano przebieg procesów, publikowano apele wzywające do protestów. Kolportowane w regionie w ramach systemu kolportażu ABC.

5 I 1982 – 31 V 1983 Zbigniew Hobrzyk (zmienił nazwisko na Kruk-Strzeboński), M. Żłobińska-Fugiel i D. Stec-Fus byli rozpracowywani przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Drukarnia.

Ewa Zając, Monika Komaniecka-Łyp

Kraków Region Małopolska

Opcje strony

do góry