Hasła rzeczowe

Almanach Bydgoski

„Almanach Bydgoski”, podtytuł: „Niezależne pismo społeczne”, wydawane nieregularnie w Bydgoszczy 1983–1984.

Ukazały się 3 nr. w dwóch mutacjach: edycja podstawowa i edycja popularna, o obj. 30–50 s., w formacie A4, drukowane na powielaczu białkowym (niektóre nr. były przepisywane na maszynie do pisania na tzw. przebitkach) w nakładzie 100–200 egz.

Redaktor naczelny Stefan Pastuszewski, po jego uwięzieniu – Tadeusz Bejgerowski.

Zamieszczano artykuły publicystyczne, opracowania historyczne, poezję. Kolportowano na terenie miasta. Cena egz. 30 zł.

 

Stefan Pastuszewski

Opcje strony

do góry