Hasła rzeczowe

Amnestia 1977

"Amnestia 1977", dekret amnestyjny ogłoszony 19 VII 1977 w zw. ze świętem 22 VII. Na jej mocy na wolność wyszło 5 więzionych jeszcze robotników, skazanych za udział w tzw. wydarzeniach czerwcowych 1976: Czesław Chomicki, Adam Łukowski, Marek Majewski, Wacław Skrzypek i Zygmunt Zabrowski oraz 10 spośród 11 aresztowanych w V 1977 członków i współpracowników KOR: Wojciech Arkuszewski, Seweryn Blumsztajn, Mirosław Chojecki, Jacek Kuroń, Jan Lityński, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, Piotr Naimski, Hanna Ostrowska i Wojciech Ostrowski, (Jan Józef Lipski został zwolniony wcześniej z powodów zdrowotnych). Wszyscy opuścili więzienia 23 VII 1977.

Grzegorz Waligóra

Opcje strony

do góry