Hasła rzeczowe

Amicus

"Amicus", podtytuł: „Pismo TKZ Akademii Medycznej”, wydawane w Łodzi 20 XI 1980 – 8 XII 1981, od nr. 2 podtytuł: „Pismo Zarządu Uczelnianego NSZZ Akademii Medycznej w Łodzi”, od nr. 3(7): „Biuletyn Uczelnianego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ «Solidarność»”.

Ukazało się 18 nr. o obj. 8-40 s. w formacie A4 i A5, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 500–2 tys. egz.

W składzie redakcji: Marian J. Surma (redaktor naczelny), Mikołaj Kubiak (redaktor techniczny), Lucjusz Jakubowski, Jacek Danowski (od nr. 4), Piotr Czarnecki (od nr. 8), Wojciech Bielecki, Marek Nalewajko (od nr. 14), Henryk Panusz, Jacek Ropenga, Krzysztof Troczyński (od nr. 18.); adres redakcji: Łódź, ul. Lindleya 6 (nr. 1-5}, Łódź, ul. Kościuszki 85 (od nr. 6).

Informowano o sytuacji na łódzkich uczelniach, głównie w Akademii Medycznej, publikowano dyskusje nt. projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, programów nauczania, sytuacji politycznej w kraju, przeglądy prasy i artykuły dotyczące najnowszej historii Polski.

Wznowione w 1990.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry