Hasła rzeczowe

Amicus

„Amicus”, podtytuł: „Pismo Tymczasowej Komisji Koordynacyjno-Założycielskiej Akademii Medycznej”, wydawane w Łodzi 20 XI 1980 – 8 XII 1981, od n-ru 2 podtytuł: „Pismo Zarządu Uczelnianego NSZZ Akademii Medycznej w Łodzi”, od n-ru 3(7) „Biuletyn Uczelnianego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ «Solidarność»”, od n-ru 4(8) „Biuletyn Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność»”. Ukazało się 18 n-rów, obj. 8–40 s., format A4 i A5, druk na offsecie, nakł. 500–2 tys. egz. Dodatek nadzwyczajny do n-ru 8/12 i wyd. nadzwyczajne 17/81 (obj. 2 s., zapewne w nawiązaniu do wydanego wcześniej n-ru 13/17 z 5 X 1981, obj. 2 s.). W redakcji: Marian J. Surma (redaktor nacz.), Mikołaj Kubiak (redaktor tech.), Lucjusz Jakubowski, Jacek Danowski (od n-ru 4), Piotr Czarnecki (od n-ru 8), Wojciech Bielecki (n-ry 14–17), Marek Nalewajko (od n-ru 14), Henryk Panusz, Jacek Ropenga, Krzysztof Tronczyński (nr 18); adres redakcji: Łódź, ul. Williama Lindleya 6 (n-ry 1–4), Łódź, ul. Tadeusza Kościuszki 85 (od n-ru 5). Informowano o sytuacji na łódzkich uczelniach, gł. w AM, publikowano dyskusje nt. projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, programów nauczania, sytuacji politycznej w kraju, przeglądy prasy i artykuły dot. najnowszej historii Polski. Wznowione w 1990.

Krzysztof Bronowski|Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry