Hasła rzeczowe

Amazonka

„Amazonka”, od nr. 3 podtytuł: „Kobiece pismo niezależne «Solidarność»”, wydawane w Bydgoszczy 1984–1985.

Ukazało się 7 nr. w formacie A-4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie ok. 500 egz.; wychodziło nieregularnie.

Redaktor naczelna: Alicja Staszewska.

Publikowano artykuły o tematyce kobiecej, politycznej i dotyczącej działalności Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego „S”.

Kolportowano na terenie miasta.

 

Stefan Pastuszewski

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry