Hasła rzeczowe

Alternatywy

„Alternatywy”, rocznik polityczny wydawany przez Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej, podziemne wydawnictwo działające w Krakowie 1983–1989. Jego założycielem był Tomasz Gugała, który od IV 1982 wraz ze stworzoną przez siebie grupą wydawał pismo „Myśli Nieinternowane”. w Krakowie w l. 1986–1989. XI 1986–1989 wyszły 4 nr. (nakł. 1500–2000 egz., obj. 52–86 s., format A5, druk offsetowy). XII 1986 zatrzymanie przez SB członków wydawnictwa. IV 1987 druk nr. 2 pisma przez Wydawnictwo Libertas (odpłatnie). W redakcji: Andrzej Chwalba (redaktor nacz. i autor piszący pod ps. Jerzy Pałecz), Marcin Bochenek (ps. Jan Harnaś), Wojciech Frazik (kolportaż), Tomasz Gąsowski (ps. Lech Jarema), Krzysztof Gurba, Janusz Mucha, Andrzej Nowak (ps. Adam). Autorzy: m.in.: Tadeusz Borkowski (ps. Marcin Zieliński), Mirosław Frančić (ps. Zygmunt Ranger), Roman Graczyk (ps. Mateusz Zawieja), Ryszard Kantor (ps. Stanisław Maron), Maciej Kozłowski (ps. Karol), Ryszard Legutko (ps. Jan Markus), Oleg Łatyszonek (ps. Aleksander Łucicz), Jan M. Rokita (ps. Jan); Andrzej Sabatowski, Andrzej Leon Sowa (ps. Leon Flis, Zygmunt Kuligowski), Jacek Stefański (ps. Stefan Jackowski), Józef Wróbel (ps. Józef Targosz), Adam Zając (ps. Stanisław A. Żak), Krzysztof Zamorski (ps. Piotr Maryński). Redakcja techn. i oprac. graf. Tomasz Gugała; korekta, skład i łamanie Irena Molasy. Pismo o charakterze publicystycznym: komentarze aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych w kraju i na świecie; materiały historyczne (m.in. Rozbiór krytyczny podręcznika historii T. Siergiejczyka dla szkół średnich); wywiady z dziennikarzami, m.in. Jerzym Surdykowskim i Maciejem Szumowskim, oraz prawnikami (Andrzejem Kubasem); zapisy z dyskusji redakcyjnych, m.in. historyków A. Chwalby i M. Frančicia; polemiki oraz felietony o książkach i filmach, np. Oni Teresy Torańskiej, Z dziejów honoruTakie czasy... Rzecz o kompromisie Adama Michnika. Finansowane przez Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej, cena egz. 200–700 zł.

 

Paweł Goleń, Monika Komaniecka-Łyp

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry